Faldsikring og faldliner, samt regelsæt
- til brug for industri- håndværk og til redningsbrug.


www.sikkerhedsgrej.dk

Faldsikring og faldliner, med falddæmper, Faldblokke, Rullestropper, MiniLite faldblok, Brøndhejsudstyr, Manhandler materialespil, Treben og faldblok - til industri- håndværk og til redningsbrug.

 Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Treben - Blokke - Faldliner
- til industri- håndværk og til redningsbrug.
 
Treben og faldblok, med 15 meter line.
Anvendes til at sikre og redde personer fra blandt andet brønde. Trebenet opstilles over brønden, faldblokken monteres og linen fastgøres til D-ringen på ryggen af brugerens sele. Ved fald under op og nedstigning låser blokken øjeblikkeligt, som var det en almindelig faldblok. Efter faldet kan redningshejsen kobles til, og den faldne kan hurtigt bringes op eller ned i sikkerhed. Bemærk, at udstyret i det daglige må anvendes til nedsænkning af personer, f.eks. i brønde uden trin, så længe faldindikatoren på blokken ikke er udløst. Hvis man samtidigt skal nedsænke personen og materialer kræves et ekstra materialespil, f.eks. Manhandler.

Sættet uden materialespil består af: 423014: Might-Evac faldblok med redningshejs, 15 m. galvaniseret wire og faldindikator. En robust blok med metalhus. Håndtag for nemmere transport. CE i henhold til EN 360/1496. 424022: Monteringsbeslag til Miller treben for 15 m. Might-Evac med redningshejs. Fremstillet af galvaniseret stål. Monteres uden brug af værktøj. 424020: Miller treben.
Treben og faldblok med 15 m. line.
Fremstillet af aluminium, leveres inkl. fødder og wirehjul.
Vægt 14 kg..
Et meget let treben, der hurtigt kan opsættes og samles med monteringsbeslag og faldblok. CE i henhold til EN 795. Hvis udstyret har standset et fald, og indikatoren er udløst, skal udstyret sendes til service. På billedet er trebenet vist med ekstra Manhandler materialespil (424023), dette skal dog bestilles separat.
Manhandler materialespil med 20 m. line
Brøndhejsudstyr.
Dess.: 424021
Manhandler materialespil, med 20 meter line. Manhandler materialespil med 20 m galvaniseret wire. Passer til Miller treben og leveres inklusive monteringsbeslag og wirehjul. Også godkendt til nedsænkning af personer i kombination med en faldblok. Til kombination med vare 424021, og på billedet er det hele vist samlet. Manhandler er det gule spil.

Brøndhejsudstyr.
Dess.: 424023
MiniLite faldblok, med 3 meter bånd. Meget let og kompakt faldblok med 3 m line af bånd og indbygget falddæmper, så brugeren i tilfælde af fald ikke udsættes for en belastning større end 600 kg.. Ved fald brydes en indikator, så det tydeligt fremgår, at falddæmperen har været belastet af et fald og skal kasseres. Den optimale form for faldsikring, idet linen altid holdes stram af en oprulningsfjeder og følger brugeren. Ved fald låses linen øjeblikkeligt, så faldlængden minimeres. Faldblokke bør altid fastgøres lodret over arbejdsstedet, så man falder lige nedad og ikke svinger til siden. NB: Faldblokke må kun anvendes sammen med seler. CE i henhold til EN 360.Faldblokke.
Dess.: 420040

MiniLite faldblok med 3 m. bånd

Rullestrop, 2 meter, med falddæmper.
En rullestrop er en mini-faldblok med 2 meter nylonbånd, falddæmper, karabinhage og O-ring. Båndet holdes altid stramt af en indbygget oprulningsfjeder. Huset er indkapslet i en kraftig plastkappe. Fungerer som sikkerhedsselen i en bil. I tilfælde af fald standses brugeren øjeblikkeligt, og såfremt belastningen er stor vil falddæmperen folde sig ud og sikre, at brugeren ikke udsættes for en belastning større end 600 kg.. CE i henhold til EN 360.

Rullestrop 2 m. med falddæmper

Faldblokke.
Dess.: 420100
Faldblok, med 9.5 meter stålwire. Solid faldblok med indbygget falddæmper, så brugeren i tilfælde af fald ikke udsættes for en belastning større end 600 kg.. Blokkene er meget lette og har hus af robust ABS-plast, samt line af rustfri stålwire. Den optimale form for faldsikring, idet linen altid holdes stram af en oprulningsfjeder og følger brugeren. Ved fald låses linen øjeblikkeligt, så faldlængden minimeres. Faldblokke bør altid fastgøres lodret over arbejdsstedet, så man falder lige nedad og ikke svinger til siden. NB: Faldblokke må kun anvendes sammen med seler. CE i henhold til EN 360.
 

Faldblok med 9.5 meter stålwire

Faldblokke.
Dess.: 420115
Faldblok med 15 med stålwire. Solid faldblok med indbygget falddæmper, så brugeren i tilfælde af fald ikke udsættes for en belastning større end 600 kg.. Blokkene er meget lette og har hus af robust ABS-plast, samt line af rustfri stålwire. Den optimale form for faldsikring, idet linen altid holdes stram af en oprulningsfjeder og følger brugeren. Ved fald låses linen øjeblikkeligt, så faldlængden minimeres. Fald-blokke bør altid fastgøres lodret over arbejdsstedet, så man falder lige nedad og ikke svinger til siden. NB: Faldblokke må kun anvendes sammen med seler. CE i henhold til EN 360.

Faldblok med 15 meter stålwire

Faldblokke.
Dess.: 420118
Faldblok, med 5 meter stålwire. Solid faldblok med indbygget falddæmper, så brugeren i tilfælde af fald ikke udsættes for en belastning større end 600 kg.. Blokkene er meget lette og har hus af robust ABS-plast, samt line af rustfri stålwire. Den optimale form for faldsikring, idet linen altid holdes stram af en oprulningsfjeder og følger brugeren. Ved fald låses linen øjeblikkeligt, så faldlængden minimeres. Fald-blokke bør altid fastgøres lodret over arbejdsstedet, så man falder lige nedad og ikke svinger til siden. NB: Faldblokke må kun anvendes sammen med seler. CE i henhold til EN 360.
 

Faldblok med 5 meter stålwire

Faldblokke.
Dess.: 420132
Faldsikring med falddæmper, til 16 mm. tov. Fuldautomatisk faldsikring med karabinhage og falddæm-per. Kan åbnes og påsættes en 16 mm. forankringsline. Følger brugerens bevægelser op og ned i lodret retning og låser øjeblikkeligt ved fald. Kan indstilles til kun at glide ved påvirkning fra brugeren. Skal altid kombineres med en sele, og faldsikringen skal fastgøres til selens D-ring i ryg eller til et fastgørelsespunkt på center af bryst, hvis det iht. brugsanvisningen må kombineres med en faldsikring. Udstyret skal tages ud af drift, hvis det har standset et fald, eller der opstår tvivl om dets funktionsdygtighed. CE i henhold til EN 353-2. Forankringsliner: 10 m. (400111), 20 m. (400112) og 30 m. (400113).
 

Glidere til reb og wire.
Dess.: 400110

Glidere til reb og wire

1. Hindre personer i at falde.
2. Sikre arbejdsstillingen i højden så fald begrænses.
3. Opfange faldende personer.
Anvendelse af faldsikring.
Ulykker forårsaget af fald er blandt de farligste på arbejdsmarkedet og det er arbejdsgivers ansvar, at der under arbejdets udførelse er anvendt korrekt forebyggelse mod fald, bl.a. ved opsætning af rækværk samt brug af lift eller personligt faldsikringsudstyr.

Det personlige faldsikringsudstyr må anvendes til kortvarige opgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt, og der skelnes mellem 3 hovedtyper indrettet til at:

Faldsikringssystemer.
En korrekt løsning inden for faldsikring omfatter et valg af produkt og en stillingtagen til følgende: Anker-punkt - Forbindelsen mellem anker og person - Seletøj på person - Redning - Undervisning.

A.  Ankerpunkt.
Skal kunne modstå en belastning på mindst 10 kN for én person, men kravet forventes skærpet i fremtiden. Ankerpunktet kan være en naturlig del af den konstruktion man arbejder på, fx et spær, men det kan også være et opsat punkt beregnet til faldsikringsudstyr, f.eks. en strop, et treben, en øjebolt eller en stationær installation.
B.  Forbindelsen mellem anker og person.
Dette er karabinhager, støttestroppe, liner, falddæmpere, faldsikringer og faste lodrette systemer. Udstyret vælges efter arbejdsforholdene, risikoen for fald, behovet for rækkevidde og frihøjden under arbejdsstedet.
C.  Seletøj på person.
Dette er et støttebælte, en faldsikringssele, eller en faldsikringssele med indbygget støttebælte. Valg af seletøj afhænger af, om udstyret skal sikre arbejdsstillingen eller hindre eller standse personer i et fald.
Vælg altid udstyr, som er nemt at tage på, sidder komfortabelt, og husk, bælter er livsfarlige, hvis de anvendes til at standse et fald.
D.  Redning.
Før arbejde med faldsikringsudstyr påbegyndes, er det vigtigt at udarbejde en nødredningsplan, hvis uheldet skulle være ude. Faldsikringsudstyret sikrer, at brugeren bliver fanget efter et fald, men der kan hurtigt opstå skader på en hængende person, og det skal en gennemarbejdet nødredningsplan forhindre.
E.  Undervisning.
Følgende fremgår af AT vejledning D.5.5 fra juli 2007 om Faldsikring: ”Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret og oplysning om faren ved ikke at bruge det. Brugeren skal desuden oplæres, og - hvis det er nødvendigt - trænes jævnligt i at bruge det”. Det afhænger naturligvis af opgavens karakter og det valgte udstyr, men normalt er undervisning i korrekt brug et afgørende element i et korrekt faldsikringssystem. ICM, bl.a. har egne faldsikringsinstruktører, som underviser hold eller enkeltpersoner i korrekt brug af faldsikrings-, rednings- og evakueringsudstyr. Under-visningen kan foregå på virksomheden eller i vore lokaler. Vi har også samarbejde med eksterne undervisere, som kan uddanne medarbejdere til at arbejde i højden.

Faldfaktor.
Når man anvender udstyr til standsning af fald, så skal man være klar over, at der altid kræves en vis frihøjde under arbejdsstedet, så man ikke slår sig mod jorden eller andre genstande under faldet. Hvor kritisk faldlængden er udtrykkes i form af en faldfaktor.
Faktor 0 har ankerpunkt over arbejdsstedet og kræver 2.5 m. frihøjde derunder.
Faktor 1 har ankerpunkt ud for D-ringen i ryggen og kræver 4.5 m frihøjde.
Faktor 2 har ankerpunkt i fodhøjde og kræver 6.5 m frihøjde.
Faldfaktor 0 er optimal, faldfaktor 1 kan gå an, medens faldfaktor 2 bør undgås.

Pendulsving.
Med mindre ankerpunktet er lige over arbejdsstedet, så skal man være opmærksom på, at man i tilfælde af fald vil svinge tilbage i retning mod ankerpunktet, præcis som et pendul. Før arbejdet planlægges skal man derfor tage højde for, om man er mere end 30º ude fra ankerpunktet og dermed har forøget risiko for at slå sig ved pendulsving.

Godkendelser.
Vi kan leverer faldsikringsudstyr til virksomheder, der arbejder over hele verden. Derfor skal produkterne leve op til kravene i de geografiske områder, hvor de skal anvendes. Alle produkter er CE-godkendte iht. relevant EN standard, der angiver hvor et produkt må anvendes.

Internationale forkortelser:
 

EN 
ANSI
NFPA 
CSA 
AS/NZS
Godkendt iht. europæisk standard.
Certificeret til brug i USA.
Certificeret til brug af brandfolk i USA.
Godkendt til brug i Canada.
Godkendt til brug i Australien og New Zealand.


Standarder, relevante for Europa:
 

EN 341:
EN 353-1:
EN 353-2:
EN 354:  
EN 355:
EN 358:  
EN 360:
EN 361:
EN 362:
EN 363:
EN 364:
EN 365:
EN 795:
EN 813:
EN 1496:
EN 1497:
EN 1498:
EN 12841:  
Nedfiringsudstyr
Glidesystemer med en uelastisk ankerline
Glidesystemer med en fleksibel ankerline
Liner
Energiabsorbere
Støttebælter og støtteliner
Automatiske fangindretninger
Seler
Forbindelsesled
Faldsikringssystemer
Prøvningsmetoder
Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning
Forankringsudstyr
Bælte med siddegjorde
Løfteanordninger
Redningsseler
Redningsløkker
Rope Access udstyr

Kontakt os, hvis De vil have oplyst, hvilken specifik standard produktet er godkendt efter, eller er afprøvet til i henhold til inden for ANSI, NFPA, CSA og AS/NZS.

Eftersyn og levetid.
Af AT-vejledningen om faldsikring fremgår det, at ”normalt er den forventede levetid på faldsikringsudstyr 5 år fra tidspunktet for ibrugtagning”. Dette gælder især udstyr af bånd og reb, medens mekanisk udstyr af stål kan forventes at leve længere, såfremt man overholder retningslinjerne for eftersyn og vedligeholdelse. Faldsikringsudstyr skal, som beskrevet i EN 365, minimum gennemgå et årligt eftersyn hos en autoriseret  eller kompetent person. Herudover skal alt udstyr, der har været udsat for maksimal belastning eller er i tvivlsom stand, enten kasseres eller efterses, da det ikke mere skønnes at yde betryggende sikkerhed. ICM foretager bl.a. eftersyn af faldsikringsudstyr på eget serviceværksted af teknikere,
der er autoriseret og uddannet hos de implicerede leverandører. For virksomheder med mange brugere af faldsikringsudstyr kan særlige servicekontrakter tilbydes, hvor teknikere kommer på besøg og foretager eftersyn på virksomheden - forhør Dem om vort program af andre øjenskylstationer og andet tilbehør.
 
Håndbårne førstehjælpstasker ...  - klik her.
Artikler til førstehjælp ...  - klik her.

Se mere om emnet på de næste sider

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideTil toppen af sidenNæste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu 
 

144
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden