Filterguide for 3M´s gas- og dampfiltre.


Denne filterguide er udarbejdet for 3M's gas-/dampfiltre.

Den bør ikke bruges, ved valg af filtre af andre fabrikater,
da der selv for samme filtertype, f.eks. B-filteret, på grund af forskelle i
konstruktionen mellem forskellige fabrikater kan der
være visse forskelle mellem, hvad en bestemt filtertype
- fra forskellige fabrikanter - kan beskytte imod.
Filterguide 
 

Filtre mod gasser og dampe

 

Stof / materiale (Husk at se fodnoter)

 

Filtertyper

 

Bemærkninger

 

 

A

AX

B

E

K

 

 

 

Organiske dampe m. kogepkt. over 65° C

Org. dampe m. kogepkt. på eller lavere end 65° C

Uorganiske gasser

Sure gasser

Ammoniak og aminer

 

Acetone

 

Acrylater

 

Alkoholer (dog ikke methanol))

 

Aminer

K)

 

 

Anilin

 

Bekæmpelsesmidler

M)

 

Komb.m P2/P3

Benzinpåfyldning

L)

 

Blåsyre (cyanbrinte)

 

Brom

 

Butanoler

 

Butanon (MEK)

 

Butylacetat

 

Butylamin

 

 

Butylmercaptan (butanthiol)

 

 

Carbondioxid (kulsyre)

Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971

HUSK ren trykluft !

Carbonmonoxid (kulilte)

Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971

HUSK ren trykluft !

Cellosolve (ethylglycol)

 

Cellosolveacetat (2-ethoxyethylacetat)

 

Cellulosefortynder

M)

 

Chlor (chlorgas)

 

3M 6096 - HgP3 kan også bruges

Chlorbrinte (saltsyredampe)

 

Komb.m P2/P3

Chlordioxid

 

Chlorsulfonsyre

 

Komb.m P2/P3

Cresol (hydroxytoluen)

 

Cyanbrinte (hydrogencyanid)

 

Cyclohexan

 

Cyclohexanon

 

Diethanolamin

 

Diethylamin

 

Diethylaminoethanol

 

Diethylenglycol (dihydroxydiethylether)

 

Diethylether

 

Diethylketon (3-pentanon)

 

Diisobutylketon

 

Dimethylamin

 

Dimethylether

 

Diphenylmethandiisocyanat (MDI)

 

Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971

HUSK ren trykluft !

Eddikesyre

 

 

Ethylmercaptan (ethanthiol)

 

 

Ethanol (sprit)

 

Ethanolamin (2-aminoethanol)

 

2-ethoxyethanol (ethylglycol)

 

2-ethoxyethylacetat (ethylglycolacetat)

 

Ethylacetat

 

Ethylamin

 

 

Ethylenglycol (1,2-ethandiol)

 

Ethylenoxid

Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971

HUSK ren trykluft !

Formaldehyd (formalin)

Formaldehydfilter 6075 (Farvekode: Brun/olivengrøn)

Glutaraldehyd

 

Hexaner

 

2-hexanon (methylbutylketon)

 

Hydrogenbromid

 

Hydrogenchlorid

 

Hydrogencyanid (cyanbrinte)

 

Hydrogensulfid (svovlbrinte)

 

Insekticider (sprøjtegift)

M)

 

Komb.m P2/P3

Isophorondiisocyanat (IPDI)

 

Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971

HUSK ren trykluft !

Isopropanol

 

Kviksølv (metallisk)

Specialfilter 6096 - HgP3 (Farvekode: Hvid/rød). Beskytter også mod chlor.

Maleinsyreanhydrid

 

Komb.m P2/P3

Maling (ikke sprøjtning). Husk MAL-kode

M)

 

Maling (sprøjtning).Husk MAL-kode

M)

 

Komb.m P2/P3

Methanol

 

2-methoxyethanol (methylglycol)

 

2-methoxyethylacetat (methylglycolacetat)

 

Methylacetat

 

Methylamin

 

Methylbromid

Kun luftforsynet åndedrætsværn S200/6971

HUSK ren trykluft !

Methylbutylketon (2-hexanon)

 

Methylcellosolve (methylglycol)

 

Methylcellosolveacetat (methylglycolacetat)

 

Methylethylketon (butanon, MEK)

 

Methylglycol (2-methoxyethanol)

 

Methylisobutylketon (MIBK)

 

Methylmercaptan (methanthiol)

 

 

Mineralsk terpentin

 

Myresyre

 

 

Nitrobenzen

 

Nitrogenoxid

Kun 3M 4277 & 4297 eller luftforsynet åndedrætsværn S200/6971

Oleum (rygende svovlsyre)

 

Komb.m P2/P3

Oliedampe

 

Komb.m P2/P3

Organiske opløsningsm., dampe

L)

 

Organiske opløsningsm., sprøjtetåge

L)

 

 

Komb.m P2/P3

Ozon

 

Perchlorethylen (tetrachlorethylen)

 

Pesticider (sprøjtegift)

M)

 

Komb.m P2/P3

Petroleum

L)

 

 

Phenol

 

Phthalsyreanhydrid

 

Komb.m P2/P3

Propanol (propylalkohol)

 

Propylenglycol

 

Pyridin

 

Quinon

 

Komb.m P2/P3

Reaktive opløsningsmidler

 

Rygende svovlsyre (oleum)

 

Komb.m P2/P3

Salpetersyre (ikke rygende)

 

Saltsyre (chlorbrinte)

 

Styren

M)

 

Svovlbrinte (hydrogensulfid)

 

Svovldioxid

 

Svovlsyre, rygende (oleum)

 

Komb.m P2/P3

Svovltrioxid

 

Komb.m P2/P3

Terpentin (mineralsk og vegetabilsk)

 

Tetrahydrofuran

 

Toluen

 

Toluendiisocyanat (TDI)

 

Luftforsynet åndedrætsværn kan være nødvendigt S200/6971

HUSK ren trykluft !

1,1,1-trichlorethan (methylchloroform)

 

Trichlorethylen (trichlorethen)

 

Triethylamin

 

Trimethylamin

 

Træimprægneringsmidler (ikke sprøjtning)

 

Træimprægneringsmidler (sprøjtning)

 

Komb.m P2/P3

Undervognsbehandling

 

Komb.m P2/P3

Xylen

 

Fodnoter:

Bemærkninger:Filterguide tekst

Se mere om emnet på de næste sider

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideTil toppen af sidenNæste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
 

 106_2

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden