Plasterautomat, førstehjælpskasse eller forbindsskab
- førstehjælpsudstyr kan tilpasses individuelt.

 

www.sikkerhedsgrej.dk

Plasterautomat, førstehjælpskasse eller forbindsskab?


Kik også ind i vor
www.web-butik.info - klik her.

Plasterautomat, førstehjælpskasse eller forbindsskab - førstehjælpsudstyr kan tilpasses individuelt.

Behov og krav er forskellige - her et par mulige indgangsvinkler til vurdering. Plasterautomat, første-hjælpskasse eller forbindsskab i alle sammenhænge.Forbindsskabet er hjørnestenen i enhver virksom-heds førstehjælpsberedskab. Men også forbindskasse og lommeforbindspakke bør være på plads. Plas-terautomaten, der ikke sådan forsvinder, er en god og hurtig løsning til brug ved småskader, ligesom den praktiske automat med sårrenseservietter.

Forbindsskab.
Stort, rummeligt, forbindsskab, uden indhold, i smart et og enkelt design. Skabet har to låger med mag-netlukke, hvoraf den ene kan aflåses. Lågerne indeholder 3 faste hylder, og skabet har 3 faste og 2 ud-tagelige hylder. Skabet er af hvidt plast, nemt at renholde. Mål: 43,5 x 48 x 17,5 cm.

 
Førstehjælp, når uheldet er ude. Førstehjælpsudstyr skal tilpasses den enkelte virksomhed individuelt. HANDSKER TIL ALLE FORMÅL

Dess.: 084051013800
Forbindsskab, komplet, som 084051013800, med følgende indhold: Desinficerende: 60 stk. renseservietter klorhexidin 0,05 %, Forbindsstoffer: 3 stk. armklæder, 5 stk. forbinding nr. 1 - steril, 5 stk. forbinding nr. 2 - steril, 5 stk. fingerforbin-ding - steril, 1 stk. idealbind 6 cm. x 4 m., 1 stk. idealbind 8 cm. x 4 m., 1 stk. idealbind 10 cm. x 4 cm., gazekompres-ser - sterile: 7 pk. 5 x 5 cm., 8 lag - 10 stk. 4 pk. 10 x 10 cm., 12 lag - 10 stk., 3 pk. vat, 10 g, vandsugende sterile plastre: 2 stk. Urgo 4 cm. x 5 m. kompresplaster, 2 stk. Ur-
go 6 cm. x 5 m. kompresplaster. 2 stk. Urgo 8 cm. x 5 m. kompresplaster, 2 stk. Urgofix 2 cm. x 1 m. hæfteplaster, 2 stk. Urgo-fix 1,25 cm. x 5 m. hæfteplaster ”No Name” lomme-pakning: 8 stk. strips, 15 stk., ”No Name” førstehjælp: 3 stk. strips, 30 stk.. Instrumenter: 2 stk. syge-plejesaks - rustfri 1 stk. pincet - rustfri. Diverse artikler: 1 æske engangshand-sker, 100 stk., 1 æske sikkerhedsnåle str. 2, 12 stk.,  1 æs-ke sikker-hedsnåle str. 3, 12 stk..

Forbindsskab, komplet


Dess.: 084051013900
Suppleringssæt: Som startindholdet kan leveres ad hoc fra lager.
Lommeforbindspakke.
Plastpose med plastre, gazekompres og forbinding, passende til mindre skrammer. Formatet er beregnet til en mellemstor lomme.
Mål: 15 x 12 x 4 cm..
 
Lommeforbindspakke

Dess.: 084051013400

Dess.: 084051013403: 4 cm. bred med 5 m. indhold.
Dess.: 084051013403: 6 cm. bred med 5 m. indhold.
Dess.: 084051013403: 8 cm. bred med 5 m. indhold.

Isposer.
Dess.: 084051012900

Der kan anvendes direkte og uden forberedelse, leveres i anbrud.
 

Forbindskasse.
Plastboks indeholdende netop dét, der skal til for at kunne af-hjælpe et mindre uheld.

Husk at have flere forbindskas-
ser placeret rundt om i virksom-heden, så kostbar tid ikke går tabt.

Mål: 26,5 x 17,5 x 8 cm.


Dess.: 084051013300
Forbindskasse med brandban-dage.
Som ovenfor, men med 1 stk. Dess.: 084051030200.
Forbindskasse
Water-Jel brandbandage.
Water-Jel brandbandage leveres som brandbandager, ansigtsban-dager og som brandskadetæpper.
Størrelsen varierer fra 5 x 15 cm op til 183 x 244 cm..
Det består af 2-lags stof indeholdende en tyndtflydende, varmeabsor-berende gelemasse, der er giftfri og ufarlig for hud, øjne og slimhin-der. Water-Jel kan med fordel anvendes ved brandskader forårsaget af: Fedtskoldninger, Dampskoldninger, Åben ild, Olie- og gasbrande, Friktionsskader, Solskoldning, Kon-takt med overophedede materia-ler, Elektriske forbrændinger, o.m.a.. Som udgangspunkt er Water-Jel brandbandagerne kolde, men efter 1-3 minutter vil de have tilpasset sig patientens legemstemperatur. Bandagerne køler skaden ved at absorbere overskudsvarmen og herved mindske risikoen for hypoter-mi.

Sikkerhedsskilte - i mange udgaver, forhør Dem om standardmulighederne, eller lad os producere det De har behov for, eller ønske om.
 
Nødudgang

084051130100
Forbindkasse

084051130200
Båreopbevaring

084051130500

Nødbruser

084051130600

Førstehjælpsdepot

084051130300

Skadestue

084051130400

Nødtelefon

084051130700
 

Nødbrusr - øjenskyl

084051130800
 
Introduktion til piktogrammer - som tekster - logoer - bogstaver, eller noget helt andet - Se det her
 
 
Håndbårne førstehjælpstasker ...  - klik her.
Artikler til førstehjælp ...  - klik her.

Se mere om sikkerhedsskiltning - klik her.

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideTil toppen af sidenNæste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

 

084_22

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden