Skalt faldsikring og støttebælter
- til industri- håndværk og til redningsbrug.


www.sikkerhedsgrej.dk

SKALT Faldsikring og støttebælter SKALT Faldsikring og støttebælter SKALT Faldsikring og støttebælter

Kik ind i vor www.web-butik.info her

Faldsikring - Seler - Selevest - Støttebælte - Blokke - Livliner


- samt et væld af karabinhager i flere udgaver - til industri- håndværk, og til redningsbrug.

Alt er godkendt efter de gældende forskrifter, bl. a. EN795,
EN341, EN353-1, EN353-2, EN354, EN355, EN358, EN360, EN361, EN362, EN363, EN365, EN795 A, EN795 B, EN795 C, EN795 D, EN795 E, EN813, EN1891, EN1496, EN1497, EN1498, EN12841/C.
 

SKALT Faldsikring - Seler - Selevest - Støttebælte - Blokke - Livliner, samt et væld af karabinhager


Holland er det fladeste land i verden, hvilket er grunden til at to hollænderne med sund respekt for højder. Hertil kommer, er Holland også en af de tættest befolkede lande i verden, hvilket gør det nødvendigt at bygge i højden. Resultatet er, at der er mange der arbejde i højden og derfor skal beskyttes mod de risici der er for fald.
SKALT Faldsikring - Seler - Selevest - Støttebælte - Blokke - Livliner, samt et væld af karabinhager

SKALT er blevet etableret af specialister, der anvender mange års praktisk erfaring med produktudvikling. SKALT kombinerer komfort med sensibilitet og sikkerhed, til en rimelig pris.
SKALT har den holdning og filosofi at personer, der udfører arbejde i højden, selv bære en stor del af ansvaret for sikkerhed på arbejdspladsen. Det er den enkelte medarbejder, der oplever højden og de praktiske vanskeligheder i jobbet. Af denne grund tilbyder SKALT en bred vifte af træningsmuligheder. Blandt andet et uddannelsesmodul, udviklet til hver enkelt opgave, der udføres og afprøves i højden.

Træning.
Udførelse af arbejde i højden er kun muligt, hvis brugeren af faldsikringsudstyret har den rette viden og hvis færdighederne er trænet til det.

SKALT tror på en kombination af sikkert, komfortabel faldsikringsudstyr og praktisk, personlig træning. Til dette formål har SKALT udviklet en række grundlæggende moduler, der dækker de fleste af de situationer, der kan opstå under udførelse af arbejde i højden.

Tilstrækkelig uddannelse er afgørende, fordi den forkerte brug af faldsikringsudstyr kan resultere i farlige situationer.

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU):
Anvendelse af faldsikringsudstyr - Se mulighederne her.

SKALT er blevet etableret af specialister

Faldafstanden kan for eksempel være unødigt stort, hvis forankringspunkt ikke er i den rigtige højde. Eller, hvis en livline er knyttet til det forkerte sted på selen, kan ens krop opleve overdreven træk under et fald, der kan forårsage alvorlige indre kvæstelser. I tilfælde af et fald, kan den tilskadekomne miste bevidstheden. Hvis en sådan person bliver hængende i sin sele i lang tid, kan cirkulation i kroppen blive hæmmet. I sådanne tilfælde er hurtighed af afgørende betydning, hvilket betyder, at en kollega skal kun-ne iværksætte en redningsaktion. Disse er alle forhold, der skal uddannes til, før det er muligt at udføre arbejde i højden. I en SKALT-uddannelse, er hver deltager testet for både teoretisk viden og praktiske færdigheder. Ved fuldførelse og bevist egnethed, modtager hver deltager et certifikat.

Uddannelsen, der kan opdeles i tre kategorier, og kan udføres lokalt og på flere centre i Europa.

Grundlæggende - Avanceret - Redning.
Læs mere om emnet på den næste side >

 
Faldsikringssystemer.
Personligt faldsikringsudstyr er et primært krav for at arbejde sikkert i højden.

Et godt faldsikringssystem hvor den person, der arbejder i højden er tilsluttet, er mindst lige så vigtigt.

Ved at bruge et faldsikringssystem, kan den person, der udfører arbejde i højden være sikker på, at faldet vil blive opfanget. Der findes forskellige systemer og muligheder: Vandrette, lodrette og diagonale.

SKALT´s sortiment omfatter ikke permanent fald sikringssystemer, vi har dog et stort netværk af producenter der kan dette, hvis det er behovet.
Iført personlige faldsikringsudstyr er et primært krav for at arbejde sikkert i højden
Vedligeholdelse.
Korrekt vedligeholdelse er af afgørende betydning. Forskellige forhold opleves i højden, og kan påvirke grej og mandskab negativt. Af denne grund - og i kraft af lovgivningen - er det vigtigt at inspicere udstyret regelmæssigt.

SKALT sætter strenge krav til udstyr, men kan aldrig garantere, at det vil forblive i god stand på ubestemt tid. Brugeren er selv ansvarlig og skal foretage regelmæssige inspektioner og vedligeholdelsestjek, for at kontrollere tilstanden af udstyret. Der skal udføres en en årlig inspektion af en kompetent person, der bl.a. skal sikre at udstyret er i stand til at absorbere den energi, der frigives i et fald.

Faldsikringsudstyr anvendes ofte kun lejlighedsvis, og henstår måske i flere år før det anvendes.

Derfor er det vigtigt, at udstyret er udført i materialer der tåler vind og vejr, samt gentagne rengøringer,
uden at blive belastet deraf. Syninger, spænder og selematerialet skal være i kvaliteter der ikke kan stilles tvivl om, og de der udfører sikringen skal arbejde under den rigtige kvalitetsstyring. Alle produkter skal som hovedregel efterses efter 12 måneders brug.

Vejledning oplyser om faldsikringsudstyr, om hvornår og hvordan det skal bruges, og hvilke krav der stilles til mærkning

Standarder for faldsikring.
Faldsikringsudstyr behøver ikke være en hindring. Faldsikringsudstyret er et fuldgyldigt arbejdsredskab, der giver væsentlige fordele i form af øget tryghed, produktivitet, reduceret risiko og mindre træthed hos brugeren.

Lovgivningen.
Europæisk lovgivning foreskriver, at arbejdsgiveren skal sikre, at der forefindes faldsikringsudstyr til alle medarbejdere, der i forskellige arbejdssituationer er udsat for en faldrisiko. EN standarden fastsætter grænsen til risiko for fald til 2 m.. Faldsikring skal bruges, såfremt arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, som f.eks. at anvende stillads, eller et godkendt sikkerhedsrækværk. Faldsikringsudstyr anvendes kun ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor arbejdet ikke på anden vis kan udføres forsvarligt.

Uddannelse og instruktion.
Inden faldsikringsudstyret tages i brug, skal brugeren have modtaget instruktion i brug af udstyret, oplysning om faren ved ikke at bruge det samt jævnligt trænes i at bruge udstyret korrekt. Er udstyret af mere teknisk karakter, kræves en kompetent uddannelse i at bruge udstyret i en given arbejdssituation, blandt andet ved arbejde i master og ved højderedning.

Redning.
Brugeren skal instrueres i plan for redning efter et fald, herunder træning med egnet redningsudstyr,
da der hurtigt kan opstå skader på en hængende person.

Kollektiv arbejdsplatform.
Ved valg af beskyttelsesmateriel bør man prioritere kollektivt beskyttelsesudstyr, som f.eks. godkendt sikkerhedsrækværk.

Undervisning.
Specialuddannede faldsikringskonsulenter kan efter nærmere aftale, undervise i korrekt brug af faldsikringsudstyr, samt i særlige tilfælde gennemføre den første instruktion.

Der skelnes mellem tre hovedtyper af faldsikring:
Udstyr der hindrer fald.
Udstyr der opfanger person ved fald.
Udstyr der kan hæve eller sænke en person i f.eks. en brønd eller i silo.
 
EN341 Nedfiringsudstyr
EN353-1 Glidesystemer med en uelastisk forankringsline
EN353-2 Glidesystemer med en fleksibel forankringsline
EN354 Liner
EN355 Energiabsorbere
EN358 Støttebælter og støtteliner
EN360 Automatiske sikkerhedsblokke
EN361 Seler
EN362 Koblingsanordninger
EN363 Faldsikringssystemer
EN365 Generelle krav
EN795 A Forankringspunkt
EN795 B Forankringsudstyr
EN795 C Horisontal forankringsline/wire
EN795 D Horisontal forankringsskinne
EN795 E Dødvægtsforankring
EN813 Bælte med siddegjorde
EN1891 Kernmantelreb med lav strækevne
EN1496 Løfteanordninger
EN1497 Redningsseler
EN1498 Redningsløkker
EN12841/C Rebklatring - backup-systemer
Standarder for faldsikring.
 
Arbejdstilsynet.
 
Link til At-vejledning D.5.5 - juli 2007 Link til At-vejledning A.2.1 - November 2005 - 3. udgave juni 2008

omhandlende nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser
.
Arbejde i højden er i konstant udvikling og materialer skal leve op til stadigt strengere krav. SKALT udvikler sortimentet på baggrund af brugernes behov, og lytter meget nøje til de der bruger udstyret. Bl.a. ved hjælp af en tæt kontakt med en stor gruppe af SKALT-brugere. På den måde bidrager brugerne til udviklingen af nye SKALT-produkter. En række SKALT-testbrugere udpeges hvert år, for at sikre at den eksakte erfaring, udnyttes optimalt.
 
SKALT Faldsikring - Seler - Selevest - Støttebælte - Blokke - Livliner, samt et væld af karabinhager

Hent SKALT-kataloget her - og se de detaljerede muligheder herunder. Billederne kan forstørres, i et nyt vindue, ved at klikke på dem. Priser og kombinationsmuligheder beregnes efter Deres krav.
Kontakt os på telefon, eller send en forespørgsel via mail

SKALT H - sele base
SIMA7002
Velegnet til alle typer af faldsikring.
Let at bære på grund af nem lukning.
Anvendelse: Regelmæssige arbejder i højden.
Størrelse: One size.
Vægt: 1280 gram.
Certificering: EN361.


SKALT H - sele base SIMA7002

Hent PDF-filen om emnet her

Hent PDF-filen om emnet her Hent PDF-filen om emnet her
SKALT Propad sele.
SIMA7005

Velegnet til alle typer af faldsikring.
Let at bære på grund af nem lukning.
Skalt propad er meget behagelig på grund af ekstra komfort i  skulder-,  ryg- og lårpuder.
Anvendelse: Til regelmæssige arbejder i højden.
Størrelse: One size.
Vægt: 1630 gram.
Certificering: EN361.

SKALT Propad sele SIMA7005

SKALT Expert sele.
SIMA7007
Velegnet til alle typer af faldsikring, positionerings arbejde, rope-ac-cess-arbejde og redningsaktioner.
Lige skulderstropper for langsigtet arbejde.
Meget behagelig på grund af komfort puderne.
Nem at tage på i kraft af kliklåslukningen.
Anvendelse: Løbende arbejder i højden.
Størrelse: S - M eller L - XL.
Vægt: 1960 gram.
Certificering: EN358, EN361, samt EN813.

SKALT Expert sele SIMA7007

SKALT Falddæmper med elastik samt mastekrog.
SIMA7206
Elastisk båndline med integreret falddæmper og stilladskrog.
Linelængde: 2 meter.
Min. højde til brug: 6,25 meter.
Vægt: 1027 gram.
Certificering: EN 354 og EN355.

SKALT Falddæmper med elastik samt mastekrog SIMA7206

SKALT dobbelt med falddæmper elastik og mastekroge.
SIMA7208
Dobbelt livline med elastik integreret falddæmper og stilladskroge til at klatre i f.eks. bygninger og tårne.
Linelængde: 1,5 meter.
Min. højde til brug: 6,25 meter.
Vægt: 1699 gram.
Certificering: EN354 og EN355.

SKALT dobbelt med falddæmper elastik og mastekroge SIMA7208

SKALT sikkerhedsline med falddæmper og mastekrog.
SIMA7204
1,5 meter line med integreret falddæmper og stilladskrog.
Linelængde: 1,5 meter.
Minimumshøjde til brug: 5,5 meter.
Vægt: 996 gram.
Certificering: EN 354 og EN355.

SKALT sikkerhedsline med falddæmper og mastekrog SIMA7204

SKALT sikkerhedsline med falddæmper og karabinhage.
SIMA7202
1,5 meter line med falddæmper og karabinhage.
Linelængde: 1,5 meter.
Minimumshøjde til brug: 5,5 meter.
Vægt: 662 gram.
Certificering: EN 354 og EN355.

SKALT sikkerhedsline med falddæmper og karabinhage SIMA7202

SKALT Justerbar støtteline.
SIMA7210
Linelængde: 2 meter -
Fås også i længder på 5, 10 og 20 meter til positioneringsarbejde.
Vægt: 742 gram.
Certificering: EN 358.

SKALT Justerbar støtteline SIMA7210

SKALT Topro sort.
SIMA7820
En let hjelm med god komfort, velegnet til klatring og stilladsarbejde.
Materiel: ABS-plast.
Vægt: 405 gram.
Godkendt efter EN397

SKALT Topro sort SIMA7820

Se mere om mulighederne for hjelme og andet sikkerhedsudstyr:
SKALT Topro orange
SIMA7821
En let hjelm med god komfort, velegnet til klatring og stilladsarbejde.
Materiel: ABS-plast.
Vægt: 405 gram.
Godkendt efter EN397.

SKALT Topro orange SIMA7821

SKALT FALDBLOCK 15 m. block.
SIMA7315
SKALT faldblok fås i tre størrelser; 5 m. 10 m. 25 m., alle monteret med 5 mm. wire, karabin, og krog med svirvel.
Længde: 5, 10, 25 meter.
Fastgøring: Karabin og krog.
Vægt: 4,3 kg. 6,6 kg. 7,4 kg..
Godkendt efter EN360.

SKALT FALDBLOCK SIMA7315

SKALT Faldsikring - Seler - Selevest - Støttebælte - Blokke - Livliner, samt et væld af karabinhager

- når sikkerheden er af betydning.

Håndbårne førstehjælpstasker ...  - klik her.
Artikler til førstehjælp ...  - klik her.

Hent PDF-filen om emnet her

Hent PDF-filen om emnet her Hent PDF-filen om emnet her

Se mere om emnet på de næste sider

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideTil toppen af sidenNæste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu 
 

042
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden