Drikkevand, kildevand eller logovand, med logotryk
- velegnet som hverdag, møder, promotion og til reklamebrug.


www.trykogide.dk


Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab

Drikkevand, sport- og cykelflasker - velegnet som promotion og til reklamebrug.Drikkevand, sport- og cykelflasker - velegnet som promotion og til reklamebrug.Drikkevand, sport- og cykelflasker - velegnet som promotion og til reklamebrug.Drikkevand, sport- og cykelflasker - velegnet som promotion og til reklamebrug.

Kildevand som markedsføringsværktøj - effektiv og moderne kommunikation.


Gennem de seneste år er forbruget af mineralvand steget eksplosivt.

forbruget af mineralvand steget
Harmoni vand - Drikkevand eller logovand
Hovedårsagen er den større fokus på sundhed og velvære, og at man efterlever budskabet om at vand er sundere end sodavand. Samtidig err forbruget fra dunke flyttet til vand på flaske.

Sundhed og velvære er blevet et naturligt fokusområde i enhver virksomhed, og tendenserne viser, at der i dag i højere grad fokuseres på medarbejdernes velbefindende.

For mange virksomheder, er målet at fremstå som en moderne og ansvarlig arbejdsplads. Mål som også kan understøttes af, at medarbejderne tilbydes kildevand.
vanddunke

Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab
Choice 33 CO2Choice 33Choice 33 CO2+Citrus

Kildevand med Private Label.

Når Deres virksomhed vælger en kildevandsløsning, hvorfor så ikke vælge en løsning med egen label?

Med en Private Label kildevandsløsning kan virksomheden styrke sit image, og samtidig bruge labelen til intern kommunikation og branding.
Tænk labelen som et markedsføringsredskab

Kildevand - logovand - reklamevand - drikkevand - flaskevand, er en af mange udsagn der dækker over de samme begreber; Vand på flaske.
Vand på flaske, med en given reklame kan bruges i mange situationer, om det er på kontoret, i forbindelse med messer eller et virksomhedsbesøg.
Det er en nem og effektiv måde at markedsføre en virksomhed på. Vandposer, der er et nyere begreb, er produceret i materialer der kan nedbrydes i naturen.
Når De vælger en private labelløsning bør De tænke labelen på lige fod med andre markedsføringsmedier.

Labelen kan bruges både til intern kommunikation i virksomheden og til som eksternt redskab overfor Deres kunder.
Kildevand - logovand - reklamevand - drikkevand - flaskevand

Kildevand kommer typisk fra kilder

Kilde: vandetsvej.dk

Vand med logo

0,5 liter vand med logo efter Deres anvisning.

Kildevand kommer typisk fra kilder der udløber fra grundvandet og bliver synligt på jordoverfladen, kildespringet. Mineralvand er kildevand, tappet fra kilder, hvor vandet oprinder fra kalklag, hvor vandet får tilført forskellige mineraler fra "aquifer", grundvandsmagasiner, der hentes op fra 20 til 100 meter under jordoverfladen. Hydrologiske studier har illustreret at 0,5 % af jordens vand findes som grundvand, der har ligget i grundvandsmagasiner i op til 10000 år - "friskt vand". Jordbunden har en ikke uvæsentlig betydning for smagen, og for mineralernes, eller saltenes, sammensætning - derfor er det ikke uvæsentligt om et konkret valg af logovand sker fra den ene eller anden leverandør, ej heller om vandet er af dansk eller udenlandsk oprindelse.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om kemi og plastflasker til drikkevand.
- det er ikke farligt at drikke vand af plastflasker, men der er gennem tiden opstået flere myter vedrørende kemi, og om brugen af plast og plastflasker.

Derfor illustreres her et par udsagn og svar på de oftest stillede spørgsmål om PET-flasker til drikkevand.

Der er ingen bisphenol A i drikkevandsflasker. Bisphenol A findes i nogle former for fødevareemballager som f.eks. dåser. Bisphenol A (BPA) er en organisk kemisk forbindelse, der fungerer som en byggesten i produktionen af polycarbonatplast (PC) og epoxyharpikser. Når bisphenol A er omformet til plast, bliver der en meget lille overskudsrest tilbage i plasten. BPA er i søgelyset på grund af stoffets hormonforstyrrende virkninger i dyreforsøg, hvor forsøgsdyr har været udsat for meget store mængder af stoffet. Eksperterne i EFSA (Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet) har på baggrund af hundredvis af enkeltstående undersøgelser foretaget af de førende eksperter på området flere gange vurderet, at BPA ikke udgør en sundhedsrisiko i de mængder, som mennesker udsættes for i dagligdagen. Det årlige forbrug af bisphenol A er omkring 3,8 mio. tons på verdensplan. Det bruges i en lang række forbrugerprodukter, til beskyttelse af fødevarer og i industrien. Bisphenol A bruges til at fremstille polycarbonatplast og epoxyharpikser. Kun godt 5 procent af forbruget anvendes til produkter, der kommer i kontakt med fødevarer. Omkring 66 procent af BPA-forbruget anvendes til fremstilling af polycarbonatplast (PC), som er en let, klar, brudsikker og gennemsigtig plast, der kan tåle høj varme og yder fremragende elektrisk modstand. Det er netop på grund af disse egenskaber, at polycarbonat anvendes til en bred vifte af hverdagsprodukter, som er uundværlige i vores moderne verden: Elektrisk og elektronisk udstyr, digitale medier, køkkenudstyr, brilleglas, mobiler, kameraer, udstyr til biler, kufferter, medicinsk udstyr, sikkerhedsudstyr, legetøj og meget andet. Epoxyharpikser udgør næsten 30 procent af BPA-forbruget. Epoxyharpikser anvendes til en lang række industrielle produkter såsom vindmøllevinger, brobelægninger, industrigulve, tandfyldninger, maling, lim og i beskyttende overfladebehandlinger af f.eks. tanke og rør. Lidt over en tredjedel af forbruget anvendes til elektriske og elektroniske produkter som f.eks. printkort. Da hærdede epoxyharpikser er inerte materialer, der ikke reagerer med andre stoffer, anvendes de som beskyttende overfladebehandling indvendigt i metaldåser for at opretholde kvaliteten og holdbarheden af konserves og drikkevarer. Behandlingen beskytter både fødevaren fra metallet og metallet fra fødevaren. Metalemballage beskyttet af epoxylak med bisphenol A har således en afgørende betydning for fødevaresikkerheden.

Ftalater anvendes som blødgører i PVC.
De anvendes ikke i PET-plast, som bruges i drikkevandsflasker. PVC er som udgangspunkt et hårdt materiale, der bl.a. bruges i byggeriet. Ftalater bruges til at blødgøre den ellers hårde PVC. Betegnelsen ‘ftalat’ dækker over meget forskellige stoffer, og hovedparten af ftalatforbruget i Europa udgøres af stoffer, der anses for uproblematiske at bruge. PVC spiller en vigtig rolle i et moderne velfærdssamfund og udgør 12 procent af det samlede plastforbrug. Materialet er så udbredt på grund af dets tekniske egenskaber og lave pris, men også miljømæssige egenskaber som lav vægt, lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. PVC kan både være hård og blød. PVC er som udgangspunkt et stift og hårdt materiale, som typisk bliver brugt til tagrender, rør og vinduesprofiler. Byggesektoren står for omkring halvdelen af forbruget. Der bruges blød PVC, når der er brug for et fleksibelt og blødt materiale med stor styrke, som ikke revner ved gentagne mekaniske påvirkninger og har stor brandbestandighed. Det kan f.eks. være til el-kabler, ledninger, medicinsk udstyr, gulve, sports- og fritidsartikler. Ftalater gør PVC’en blød. Plastindustrien arbejder løbende for et forbud mod import af produkter med problematiske ftalater. Industrien i Europa anvender kun de såkaldt problematiske ftalater i begrænset omfang med særlig godkendelse til meget specifikke produkter. Desværre bruges disse ftalater stadig i stor stil udenfor EU - og desværre er det i dag stadig lovligt at importere en række produkter med disse ftalater til salg i Europa. Det hul i lovgivningen arbejdes der på at få lukket. Der bruges såkaldte blødgørere for at gøre PVC’en blød. Ftalater udgør 87 procent af det globale marked for blødgørere. Kun 4 procent af ftalaterne anvendes i mere følsomme produkter som f.eks. medicinsk udstyr, fødevareemballage og legetøj. Disse produkter er omfattet af en streng europæisk lovgivning, der sikrer forbruger- og miljøsikkerhed.

Ftalaterne kan opdeles i to grupper: de højmolekylære og de lavmolekylære. De lavmolekylære ftalater er klassificerede som reproduktionsskadelige, og er enten forbudt at anvende, eller også står de over for en regulering, hvor producenterne skal ansøge om særlig tilladelse til fremtidig brug. De højmolekylære ftalater er til gengæld ikke klassificerede og opfattes som uproblematiske at anvende. Uproblematiske ftalater udgør størstedelen af forbruget. Ftalater med høj molekylevægt udgør næsten 80 procent af det europæiske marked. De lavmolekylære ftalater udgør mindre end 11 procent forbruget i Europa - og forbruget har været faldende de sidste 10 år.

Nedenfor en oversigt over de mest udbredte ftalater, og hvilken gruppe de tilhører:
  Lavmolekylære

DEHP
BBP
DBP
DIBP
DIBP Højmolekylære

DINP
DIDP
DNOP
 

De lavmolekylære ftalater er klassificerede som reproduktionsskadelige på grund af deres indvirkning på reproduktion i dyreforsøg. DEHP, BBP, DBP er endvidere optaget på REACH-forordningens autorisationsliste. DIBP er optaget på REACH-kandidatlisten. Siden marts 2010 har medicinsk udstyr med indhold af DEHP, BBP og DBP skulle mærkes. De højmolekylære ftalater er ikke klassificerede. DINP, DIDP, DNOP er dog i REACH- forordningen omfattet af et forbud i legetøj, som kan komme i munden.

PET-flasker skal opbevares på same måde, som mange fødevarer opbevares. Det vil sige køligt og tørt. Flaskerne skal ikke opbevares i nærheden af husholdningskemikalier, rengøringsprodukter eller produkter med kraftig lugt.

Grundstoffet antimon anvendes i meget begrænsede mængder i forbindelse med fremstillingen af PET-plast. Stoffet er godkendt til denne brug, og der er en grænseværdi for hvor meget, der må migrere til vandet. Når der testes for antimonindholdet i vand, er indholdet i vandet væsentligt under de tilladte grænseværdier.

Almindelige PET-flasker er ikke beregnet til at blive genfyldt og genbrugt. Dette skyldes primært hensynet til hygiejnen og dermed din sikkerhed og sundhed som forbruger. Har du behov for at kunne genfylde din vandflaske bør du købe en særlig flaske beregnet til genfyldning.
Kilde: Plastindustrien.
 
En vandflaske er typiske illustreret med forskellige symboler, der overordnet kan tydes som følger: PET er den mest almindelige form for plastflasker, og betydningen er at flasken ikke skal genbruges. Ved gentagen brug kan der frigøres tungmetaller og kemikalier, der kan påvirke hormonbalancen. Flasker med PET-mærket kan ikke rengøres med almindelig rengøringsmiddel. HDP eller HDPE er produceret hårdplast, og illustrere der ikke afgives kemikalier. PVC eller 3V, er en fleksibelt gennemsigtig plast der ofte ses brugt til madolie. Den indeholder to giftige kemikalier, der kan påvirke kroppens hormoner, hvorfor de ikke anbefales genbrugt. PC eller "icke"-mærket plast anvendes blandt andet i flasker med sportsdrikke, der generelt beror på den farligste form for plast, idet kemikalier kan lække ud i indholdet.

Mængde
Minimum bestilling
kun een palle,
eller fra 1440 flasker.
Design
Jo større mængder,
des større fleksibilitet.
Levering
Produktion og levering
til Deres adresse.
Hurtigt og enkelt.

Brand Assortment.

Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab

 | Forside |

Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab


Brand Mini

Total netto: 0,33
Label: Papir
Flaske: Klar
Lågfarve: Klar, sort, rød, blå
Antal flasker pr. palle: 1728
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 144


Brand Mini blue

Total netto: 0,33
Label: Papir
Flaske: Blå
Lågfarve: Sort
Antal flasker pr. palle: 1728
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 144

 
Brand Classic 50

Total netto: 0,50
Label: Papir
Flaske: Klar
Lågfarve: Klar, sort, rød, blå
Antal flasker pr. palle: 1512
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 126


Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab

Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab

Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab


Brand Classic 50 Blue

Total netto: 0,50
Label: Papir
Flaske: Blå
Lågfarve: Sort
Antal flasker pr. palle: 1512
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 126


Brand Classic 65

Total netto: 0,50
Label: Papir
Flaske: Klar
Lågfarve: Klar, sort, rød, blå
Antal flasker pr. palle: 1512
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 126


Brand Classic 65 Blue

Total netto: 0,50
Label: Papir
Flaske: Blå
Lågfarve: Sort
Antal flasker pr. palle: 1512
Antal flasker pr. colli: 12
Antal colli pr. palle: 126


Vandhjulet er udviklet for at illustrere mulighederne for at bruge labelen.
Eftersom labelen er lavet af coated papir, som holder fugt og vand på afstand, er der mange trykmuligheder.
Vi kan levere løbenumre (til eksempelvis lotterier, spil), vi kan trykke skrabelodder, og vi kan påsætte kataloger op til 32 sider.
Alt sammen for at optimere omkostningerne og effektivisere påvirkningerne.

Kildevand af høj kvalitet
Vi kan tilbyde Brand Classic 0,51 liter eller Brand Mini 0,33 liter produceret i Danmark. Brand-serien er baseret på naturligt mineralvand, produceret efter de mest moderne
certificeringer som sikrer høj kvalitet i forhold til produkt, label og emballage.
KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab
Vi kan sikre en levering af enhver given opgave til henholdsvis Tyskland, Sverige, Danmark, Holland eller England, og kan supportere og levere i 12 forskellige lande i Europa, om ønsket.
Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab

Brand Classic 0,51 liter bliver leveret i antal af 1512 stk. på en palle og er pakket i 12 stk. og folieret. Produktet produceres hver uge, og har en leveringstid på ca. 3 uger.

Brand Mini 0,33 liter bliver leveret i antal af 1728 flasker på en palle i colli á 12 stk. og folieret.  Brand Mini produceres hver 2.- 4. uge, og har en leveringstid på 3 - 6 uger.

Fokus på renhed og miljøet - Vandet.
Dybt under det moderne tapperi, midt på den jyske hede, ligger flere vandførende lag,
der blev dannet for 15-20 millioner år siden. Her ligger vandet godt beskyttet af flere tykke lerlag. 115 meter nede støder man på den første af de kilder, som vi råder over
- og under sin lange nedsivning gennem sand og ler er vandet renset og mineraliseret,
så kun det reneste mineralvand er tilbage. Kilderne er så rene, at vandet er godkendt til produktion af børnemad. Produktionsfaciliteterne blev etableret i 2007 og består således af det nyeste og mest moderne udstyr, som kører i et lukket kredsløb, der sikrer fuldstændig rene og sunde produkter. Fabrikken er ISO22000 certificeret og BRC certificeret, hvilket er den ypperste certificering indenfor kildevandsproduktion. Derudover er produktionen godkendt til økologisk produktion.

Flasken, der produceres udelukkende på EU-godkendte PET flasker.
At producere i PET er 60 - 65 % mere CO2-venligt end at producere i glas.
At det så også produceres i Danmark gør CO2-forbruget endnu mere miljøvenligt.
Alle flasker er tilmeldt pant-systemet, hvilket kan sikre at de bliver indsamlet og genanvendt til gavn for naturen.

Kvalitet - klik på de herunder beskrevne artikler for at få et indblik i processer og guidelines for tryk.
KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.
KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.
KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.
Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab - KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab - KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.Kildevand af høj kvalitet - med logo og budskab - KLIK HER FOR AT SE DETALJERNE - og få et indblik i processer og guidelines for tryk.
TrykGuide
- tryk på billederne for en mere konkret beskrivelse til labeldesign.

Vi bistår gerne med oplæg og færdiggørelse, om ønsket.

Placering af faste mærker.
Når labelen designes skal der tages højde for placering af varedeklarationen, pant mærke, og EAN-kode.

Varedeklarationen og andre faste oplysninger skal ikke påføres materialet, men påsættes efterfølgende.
På denne måde sikrer vi at lovgivningen overholdes.

Varedeklarationen påføres som angivet, enten i hvid eller sort tekst, afhængig af labeldesign.

Der må godt lægges en baggrund, eller andet grafik,
ind bag varedeklarationen. Filen modtages gerne via mail og bør leveres i PDF-format i 100 % opløsning, på min. 250 DPI.

Flaskepant andrager, kr. 1,20 + moms. Alle priser er oplyst som dagspris, eksklusive moms, fakturerings- og fragtomkostninger. Forlang et konkret tilbud.


Dansk Retursystem A/S
indsamler gratis tom engangsemballage fra butikker, kontorvirksomheder, restaurationer m.m. som er tilmeldt indsamlingen.

Læs om ordningen her:

Eller kontakt Dansk Retursystem A/S, mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15:30


Kontakt Dansk Retursystem A/S, mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15:30 på telefon 43 32 32 32, info@dansk-retursystem.dk

Vi tilbyder markedets mest fleksible og brede program indenfor markedsføring med kildevand. De kan selv designe Deres labels - eller vi kan gøre det for Dem.

069 ID-Line - Vi tilbyder markedets mest fleksible og brede program indenfor markedsføring med kildevand.

198 Tee Jay - De kan selv designe Deres labels - eller vi kan gøre det for Dem.

206 ProJob - De kan selv designe Deres labels - eller vi kan gøre det for Dem.


De kan vælge mellem flere flasketyper og flere farver kapsler.

De kan vælge mellem flere flasketyper og flere farver kapsler.

Brandwater er som skabt til at være en naturlig del af markedsføringsplanen
i forbindelse med præsentationen af nye produkter.

Kildevand er et effektivt media i forbindelse med:
• Messer
• Shop i shop løsninger
• Kundearrangementer
• Specifikke events og fremstød

Kontakt os hvis De vil vide mere om, hvorfor Brandwater er en stor succes i mange virksomheder - også når det vedrører kølere og tilhørende dekoration.

Der er flere muligheder for kølere i sortiment.
Den mest populære er CCC80 og kan leveres med individuel dekoration, så det passer sammen med Deres flasker og budskab.
Kontakt os hvis De vil vide mere om, hvorfor BrandWater er en stor succes i mange virksomheder - også når det vedrører kølere og tilhørende dekoration

CCC80 - når det vedrører kølere og tilhørende dekoration.           CCC90 - når det vedrører kølere og tilhørende dekoration.

CCC80                                          CCC90

Minimumordre: 1
Størrelse: 570 x 870 mm.
Flasker: Ca. 60
Vægt: 33 kg..
Minimumordre: 1
Størrelse: 440 x 750 mm.
Flasker: Ca. 40
Vægt: 17 kg..

VOC75 - når det vedrører kølere og tilhørende dekoration.


VOC75
er specielt fremstillet til detailhandelen, idet den har en åben top.

VOC75

Minimumordre: 1
Størrelse: 600 x 870 mm..
Flasker: Ca. 80
Vægt: 35 kg.

- og hvis behovet skal dækkes af emballagen
er muligheden for drikkeflasker og drikkedunke her:
Speed sportsflaske Speed sportsflaske
Smidig drikkeflaske i flere friske farver.
Fremstillet i blød letvægtsplast.
Farver:
37801:Hvid transparent
37804 Havgrøn transparent PMS 326
37805 Rød transparent PMS 192
37806 Sort).
 
Kapsel 45 mm. push-pull ufarvet, Hvid, Blå pms 286, Rød pms 185, Sort, Grå pms 432.
Højde: 226 mm..

Maximal trykareal: 65 x 212 mm..
Kan tiltrykkes i et et-farvet tryk i hvidt eller sølv.
Leveres umonteret.
Flasker er levnedsmiddelgodkendte.

Priseksempel ved 100 stk. med et et-farvet tryk, fra kr. 21,95, 500 stk., kr. 12,45 - alt baseres på et aktuelt tilbud, ud fra Deres krav.

Alle priser eksklusive fragt - a b fabrik

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af mulighederYderligere information på telefon +45 64713608* eller via e-mail
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
  

110_1
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden