Vægtberegning af tryksager, samt spaltemål


www.trykogide.dk

Kik også ind i vor www.web-butik.info

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Vægtberegning af tryksager, samt spaltemål.
 
Gode råd og hint, når en tryksagsproduktion skal forberedes. Der er en del ting der er en fordel kan overvejes inden en tryksag skal produceres. Herunder har vi valgt at opliste nogle elementer, og et par eksempler på hvad det kan være, hvilke formater der kan anvendes, og andre generelle indgangsvinkler.
Oplag og antal afhænger i høj grad af behovet, men prisen skal også tages i betragtning, idet den kan afgøres af antal og format. Alt afhængigt af produktet, og især oplaget vurderer skal det vurderes hvilken trykmetode der er mest rentabel. Det kan være offsettryk eller digitaltryk
Format. Prisen kan afgøre formatet, så det skal overvejes hvilken størrelse en tryksag skal have. Vurder om bred- eller højformat er afgørende, og angiv altid en opgave med bredden først; altså BxH = Bredde x Højde. Går farve/tryk på tryksagen helt til kant, skal der lægges farve ud over det færdige mål med et til-læg på 3 mm., for plakater og bannere, 5 mm..
Farver. Hvor mange farver skal den færdige tryksag indeholdes af? Skal den være i sort-hvid, eller skal der produceres fuldfarvet, hvilket også kaldes for farvefotogengivelse? Antallet af farver kan afhængig af valget af trykteknik have betydning for hvor mange trykplader, der skal anvendes i trykprocessen. Fuld-farvegengivelse er i traditionel forstand lig med fire farver, trykt efter C M Y K (Cyan, Magenta, Yellow og sort), hvilket kræver fire trykplader pr. trykside. Alternativet er digitaltryk, der arbejde på samme grund-lag, men ikke anvender trykplader som grundlag, da trykket udføres på en digitalprinter. Processen kan også styres via Pantonesystemet, der er en unik palette af farver, nummereret og kortlagt, så den valgte farve farve opfattes og produceres med et identisk resultat, verden over.
Papirkvalitet. Papirkvaliteten deles sædvanligvis op i tykkelser og strukturer. Grunden er at farver ser forskellige ud, afhængigt at papirets overflade, eller struktur, også selv om der anvendes den samme ko-de efter Pantoneskalaen. På det blanke papir - bestrøget eller coated - vil farverne fremstå mere strålen-de og mørke, hvor farverne derimod bliver bløde og matte på et mat grundlag. Valget af papir har en stor indflydelse på en tryksag, og dermed med de signaler den sender. Spørgsmålet om papirtykkelsen af-hænger af tryksagen. Et visitkort skal være tykkere end et brevpapir. Et brevpapir bør produceres på et grundlag af 80 - 120 gram/2 og et visitkort bør være ca. 220 - 350 gram/2. Når papir angives i gram er det et udtryk for, hvad 1 m² af det pågældende papir vejer.
Efterbehandling. Hvordan skal tryksagen hæftes? Det bør overvejs om den færdige tryksag fungere bedst, om den hæftes, limes, får spiralryg, eller blot foldes, idet det også har betydning for prisen - og na-turligvis for signalværdi og brugbarhed. Skal den have specielfacon, stanses, eller skal der huller? Stan-semulighederne er utallige. Afhængig af produktionsstørrelse og format, kan det meste lade sig gøre - Ovaler, hjerteform, som mapper, med og uden rude, etc.. Skal tryksagen være særlig holdbar, beskyttes mod vandsprøjt eller ...? Det er sædvanligvis en fordel at en kogebog ikke er alt for sart, hvorfor en lake-ring af siderne kan være med i en overvejelse. Lakker der anvendes til tryksager, kan udføres i mat eller blank kvalitet. En mat lak får en tryksag til at fremstå rolig, og dæmper farverne. En blank lak forstærker farverne, og gør tryksagen mere iøjnefaldende.

Generel formel for en tryksags vægt i gram.
 
Højde i cm x bredde i cm.   Antal sider   Gramvægt  
------------ x ------------- x ------------  = Tryksagens vægt
100   2   100  

A4 tryksagens vægt.

 Vægt

4-sidet

8-sidet

16-sidet

24-sidet

32-sidet

  

   80

10

20

39,90

  59,90

  79,80

 100

12,50

25

49,90

  74,80

  99,80

 120

15

29,80

59,90

  89,80

119,70

 140

17,50

34,90

69,90

104,80

139,70

 150

18,70

37,40

78,40

112,30

149,70


Spaltemål - Aviser.
 Spalter mm..
 
 1   41
 2   86
 3 131
 4 176
 5 221
 6 266
 7 311
 8 356

Papirformater. Forholdet mellem de forskellige standardformater. A-seriens grundformat er A0 = 1m2.
Af dette areal og med forholdet mellem siderne på 2:1 fås siderne 841x1189 mm.. Øvrige grundformater er udregnet ud fra samme princip som A-serien, således at det mindre af 2 formater efter hinanden i en serie, udgør halvdelen af det større.

Standartformaternes mål. (Kortside x langside, mm.)
 
 Delingscifer A-format Del af grundformat
 
 0
841
x 1189      1
 1 594 x 841      2
 2 420 x 594      4
 3 297 x 420      8
 4 210 x 297     16
 5 148 x 210     32
 6 105 x 148     64
 7 74 x 105   125
 8 52 x 74   256
 9 37 x 52   512
 10 26 x 37 1024
 11 18 x 26 2048
 12 13 x 18 4096

Standardformater.
Forholdet mellem de forskellige standardformater. Standardformater bygger tilsam-men et system i hvilket A-standardserien er grundserien, og B-, C-, D-, E-, F-, og G-serierne er hjælpe-serier. A-, B-, og C-serierne er fastlagt i ISO rekommandationerne og benævnes derfor som ISO-formater. D- og F-serien har endnu ingen praktisk betydning. A-seriens grundformat: A0 er som nævnt lig med 1 m2.. Af dette areal og med forholdet mellem siderne på 2:1 fåes siderne 841 x 1189 mm.. De øvrige grundformater er udregnet ud fra samme princip som A-serien, sådan at det mindre af to formater efter hinanden udgør halvdelen af det større.
 


Standardformaternes mål. Internationale papirstørrelser efter ISO 216.

Kortside x langside i mm..

Delingsciffer A-format E-format C-format G-format B-format Del af grundformat
  0   841 x 1189   879 x 1241   917 x 1297   958 x 1354 1000 x 1414       1
  1   594 x   841   620 x   897   648 x   917   677 x   958   707 x 1000       2
  2   420 x   594   440 x   620   458 x   648   479 x   677   500 x   707       4
  3    297 x   420   310 x   440   324 x   458   338 x   479   353 x   500       8
 
  4   210 x   297   220 x   310   229 x   324   239 x   338   250 x   353     16
  5   148 x   210   155 x   220   162 x   229   169 x   239   176 x   250     32
  6   105 x   148   110 x   155   114 x   162   119 x   169   125 x   176     64
 
  7     74 x   105     78 x   110     81 x   114     84 x   119     88 x   125   128
  8     52 x     74     55 x     78     57 x    81     59 x     84     62 x     88   256
  9     37 x     52     39 x     55     40 x    57     42 x     59     44 x     62   512
 
10     26 x     37     27 x    39     28 x    40     29 x    42     31 x    44 1024
11     18 x     26     19 x     27     20 x    28     21 x    29     22 x    31 2048
12     13 x     18     13 x    19     14 x    20     14 x     21     15 x    22 4096
 

A Størrelse (mm.)

B Størrelse (mm.)

C Størrelse (mm.)

4A0
1682 x 2378
       
2A0
1189 x 1682
       
A0
  841 x 1189
B0
1000 x 1414
C0
917 x 1297
A1
  594 x   841
B1
  707 x 1000
C1
648 x  917
A2
  420 x   594
B2
  500 x   707
C2
458 x  648
A3
  297 x   420
B3
  353 x   500
C3
324 x  458
A4
  210 x   297
B4
  250 x   353
C4
229 x  324
A5
  148 x   210
B5
  176 x   250
C5
162 x  229
A6
  105 x   148
B6
  125 x   176
C6
114 x  162
A7
    74 x   105
B7
    88 x   125
C7
  81 x  114
A8
    52 x     74
B8
    62 x     88
C8
  57 x    81
A9
    37 x     52
B9
    44 x     62
C9
  40 x    57
A10
    26 x     37
B10
    31 x     44
C10
  28 x    40

A- og B-formaterne passer direkte ind i metersystemet. A0 fylder således en kvadratmeter, mens B0 er en meter på den korteste led. For konvolutter findes en C-række, der passer til at, man kan lægge det til-svarende A-papir ind i konvolutten. En C5 konvolut passer derfor til et foldet A4 papir eller et ufoldet A5 papir.

Indstilling for kopi i kopimaskiner kan "oversættes" således.
 
  71 %  A3 > A4
  84 % B4 > A4
119 % A4 > B4 - også B5 > A4
141 % A4 > A3 - også A5 > A4

A serien:

Internationale papirstørrelser efter ISO 216.

Internationale papirstørrelser efter ISO 216.


Vi bearbejde opgaverne internt og i samarbejder med flere førende trykkerier, der hvert på sit felt er eks-perter i teknikker der tilfredsstiller behov, selv ud i ekstremerne. Ønsker De oplæg på Deres tryksager; brevpapir, visitkort, kataloger, items, plakater, kartoner, skilte, etc. står vi til rådighed med oplæg, prøver og tilbud - fra idé til færdig levering.

tryksagsvaegt

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden