På fod med sikkerheden
- hvorfor værnefodtøj - hvad betyder mærkningen?
 

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

På fod med sikkerheden - hvorfor værnefodtøj - hvad betyder mærkningen?

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

På fod med sikkerheden - hvorfor værnefodtøj - hvad betyder mærkningen?
 
Hvorfor værnefodtøj?
Hvad betyder mærkningen?
Fødderne er vores vigtigste transportmiddel. Det er dem der skal bære os rundt døgnets 24 timer. Derfor er det vigtigt, at vi passer på dem.
Hvad er værnefodtøj?
Faren i hverdagens brug at fodtøj, lurer flere steder. Ovenfra, nedenfra, glatte gulve, varme miljøer, statisk elektricitet o.s.v. Derfor er værnefodtøj langt mere end fodtøj med stål i næsen. Stålmellemsål, såler med godt fodfæste, varmebestandige og antistatiske såler er blot nogle af de krav der kan stilles til tidens værnefodtøj.
Hvor skal fodværn benyttes? Ifølge Arbejdstilsynets AT-bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992, skal værnefodtøj bruges: "Hvis arbejdet ikke på anden made kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler."
Hvor sikkert er værnefodtøj? Alt værnefodtøj skal være fremstillet i overensstemmelse med EU direk-tivet 89/686/EEC, og leve op til de krav der er opstillet i EN 345: 1992.
Hvordan kan jeg se det?
Emballage samt fodtøj skal være mærket med CE. Derudover skal fodtøjet være mærket tydeligt og varigt med følgende oplysninger:
  • Størrelse

  • Producentens varemærke eller anden identifikation.

  • Producentens typebetegnelse.

  • Produktionsdato.

  • Produktionsland.

  • Nummer på aktuel EN-standard (EN 345, EN 346, EN 347).

  • Symbol eller kategoribetegnelse for basiskrav og andre krav.

Desuden skal der altid være en brugsanvisning på dansk medfølgende værnefodtøjet. Det er vigtigt, at fodtøjet er egnet til det aktuelle arbejdsmiljø, og det giver brugeren den tilstrækkelig beskyttelse. Ren-gøring og vedligeholdelse af fodtøjet med bl.a. imprægnering, skosværte eller læderfedt øger holdbarhe-den og er med til at øge komforten. Opbevar fodtøjet på et tørt og ventileret sted, og tør ikke eventuelt vådt fodtøj ved varmekilder, da det vil udtørre og svække læderet.

Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet en vejledning om brugen af personlige værnemidler så-som sikkerhedssko, høreværn, hjelm, øjenværn, handsker, beskyttelsesdragt med flere. Se den her.

Vejledningen om personlige værnemidler angiver 5 vigtige bud:
1. Alle ansatte skal instrueres i, hvordan de personlige værnemidler bruges.
2. Personlige værnemidler skal bruges, når det ikke er muligt at undgå påvirkninger på anden måde el-
    ler opgavens omfang er begrænset.
3. Det personlige værnemiddel skal passe til medarbejderen og opgaven.
4. Personlige værnemidler skal vedligeholdes, rengøres og opbevares korrekt .
5. Forkerte eller defekte værnemidler giver falsk tryghed.

Sikkerhedssko skal anvendes, når der er risiko for fodskade, f.eks. når der er risiko for klemning, eller når der er risiko for faldende tunge og uhåndterlige genstande. Jo mere skarpkantet og hård en genstand er, des større er risikoen for skader. Sikkerhedssko kan fås med supplerende beskyttelse i form af værnefodsål, skridhæmmende såler, kemikaliebestandig, antistatisk, gnistsikker og brandhæmmende.
Læs vejledningen om brug af personlige værnemidler her.

Hvad betyder symboler eller kategoribetegnelser?

EN 345: Klasse S
 
Yder beskyttelse mod faldende objekter på 200 joule, samt beskyttelse mod sammenpresning (15000 Newton)

SB

For at forenkle mærkningen af fodtøjet og dermed gøre det lettere for brugeren at vælge det rigtige fodtøj med flere egenskaber samlet under betegnelsen: S1, S2, S3.

Yderligere beskyttelse er defineret med følgende mærkning:
 
Beskyttelse mod varme 300°

HRO

S1 = SB - A - E
Sømværn, 1100 Newton

P

S2 = SB - A - E - WRU
Elektrisk modstand:

 

S3 = SB - A - E - WRU - P
Ledende - max. modstandsevne 100 kOhm.

C

S4 = Gummifodtøj eller fodtøj af polymert materiale.
Antistatisk - ml. 100 kOhm 1000 Mohm

A

Antistatiske egenskaber (A). Stødabsorption i hælen (E).
Isolerende mod kulde

CI

S5 = Som S4. Dog med sømværn og profileret stål.
Isolerende mod varme

HI

 
Stødabsorption i hælen 20 joule

E

 
Vandafvisende skaft

WRU

 

Se mere her: Godkendelse af fodtøj

EN 346: Klasse P Fodtøj godkendt under EN 346 har tåkappebeskyttelse, som skal kunne modstå slagprøvning med en energi pa 100 Joule. Fodtøjet er mærket efter samme regler og med yderligere krav, som fodtøj godkendt under EN 345, dog er S erstattet med P.

EN 347: Klasse O Fodtøj godkendt under EN 347 er uden ståltåkappe. Fodtøjet er til erhvervsmæssig brug og udformet til beskyttelse af brugeren mod evt. skader, som kan opstå på arbejdspladsen. Fodtø-jet er mærket efter samme regler og med yderligere krav, som fodtøj godkendt under EN 345, dog er S erstattet med 0.

Europæiske Standarder.
Mærkning.
Sikkerhedsfodtøj skal altid være mærket med følgende oplysninger:

- Størrelse.
- Producentens identifikationsmærke.
- Producentens typebetegnelse.
- Fremstillingsdato (mindst kvartal og år).
- Fremstillingsland.
- Den europæiske standards nummer, f.eks. EN 345.
- Den relevante sikkerhedskategori, f.eks. S3.
- EN 345 Klasse S: Standard for arbejdsfodtøj med stålnæser, som skal kunne tåle en slagtest på 200 Joule samt en tryktest på 15KN.
- EN 347 Klasse O: Standard for arbejdsfodtøj uden stålnæser. Fodtøjet er til erhvervsmæssig brug og udformet til beskyttelse af brugeren mod evt. skader, som kan opstå på arbejdspladsen.
- Fodtøjet er mærket efter samme regler som fodtøj godkendt under EN 345, dog er S erstattet med O.

SB (Safety Base).
Grundlæggende krav til udformningen af:

-
Fodtøjet som helhed (Ydeevne, tæthedsgrad, m.m.).
- Skaftet (Tykkelse, rivstyrke, vandtæthed, hydrolyse, m.m.).
- Foring (Tykkelse, PH-værdi, slidstyrke, rivstyrke, m.m.).
- Hælfoer (Tykkelse, PH-værdi, slidstyrke, rivstyrke, m.m.).
- Pløs (Rivstyrke, PH-værdi).
- Bindsål (Tykkelse, PH-værdi, vandabsorption, slidstyrke).
- Ydersål (Tykkelse, slidstyrke, oliebestandighed, m.m.).
- A Antistatisk - ml. 100 kO og 1000 mO.
- E Støddæmpning i hælen. Trædefladens energiabsorption, min. 20 Joule.
- WRU Vandafvisende skaft.
- P Værnesål, sømværn, 1100 Newton (indtrængningsmodstand).
- C Ledende - max. modstandsevne 100 kO.
- CI Isolerende mod kulde.
- HI Isolerende mod varme.
- HRO Beskyttelse mod varme 300°.
- ORO Olieresistent ydersål.
- Klasse 2 Savskæreværn klasse 2.
- FP Flamme- og varmeresistent.
- EPA Ledende fodtøj.
- S1 = SB + A + E.
-
Arbejdsfodtøj med stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk.
- Støddæmpning i hælen.
- S2 = SB + A + E + WRU.
-
Arbejdsfodtøj med stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen. Vand-afvisende skaft.
- S3 = SB + A + E + WRU + P.
-
Arbejdsfodtøj med stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen.  Vand-afvisende skaft. Værnesål.
- S4 = SB + A + E.
-
Sikkerhedsstøvler med stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen.
- S5 = SB + A + E + P.
-
Sikkerhedsstøvler med stålnæse og værnesål. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmp-ning i hælen.
- O1 = SB + A + E.
-
Arbejdsfodtøj uden stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen.
- O2 = SB + A + E + WRU.
Arbejdsfodtøj uden stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen. Vand-afvisende skaft.
- O3 = SB + A + E + WRU + P.
-
Arbejdsfodtøj uden stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen. Vand-afvisende skaft. Værnesål.
- O4 = SB + A + E.
-
Sikkerhedsstøvler uden stålnæse. Opfylder krav til safety base. Antistatisk. Støddæmpning i hælen.

Se mere på www.arbejdstilsynet.dk
- http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/d-5-3-advarselsklaeder.aspx

Se noget om fodtøjet på www.jobsko.dk - eller klik på linkene herunder.
 
Industri... Kontor... Institution... Beredskab

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder

Forrige sideNæste side

- en serviceside fra Dansk Erhvervsbeklædning.
Kontakt os på telefon
+45 64713608* eller via
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
 

- hvorfor værnefodtøj

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden