Vejbump, signal- og lysregulering, samt skilte af enhver art
- som standardløsninger, eller efter specifikationer.


www.danskskiltereklame.dk

Vejbump, signal- og lysregulering, samt skilte af enhver art

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Vejbump, signal- og lysregulering, samt skilte af enhver art.
 

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP
 
Advarselsbump for større sikkerhed

En speciel ru over- og underside, sikrer en bedre skridsikkerhed
.
Advarselsbump for større sikkerhed mod uopmærksomme eller trætte bilister, før de når vejarbejdsområdet. Dette er testet af BASt og ISAC i Tyskland. Advarselsbump har følgende tekniske data: Længde: 200 cm., Bredde: 23 cm., Højde: 3 cm., Vægt: 18 kg., Farve: Gul.
Materiale: Vejrbestandig, speciel polyethylen kunststof som tåler høje belastninger, skråt skåret med integrerede glasperle reflektorer for bedre synlighed i mørke. Integrerede håndtag til sikker håndtering og transport af elementerne.
 
Advarselsbump Advarselsbump
Integrerede håndtag til sikker håndtering og transport af elementerne. Advarselsbump
 
Lysreguleringsanlæg.

Model LZA400 - 500 til ensrettet trafik.
Standardmodel kan køre både via Quarz eller kabel. Fjernkontrol via telefon kan eftermonteres. Med infrarøde censorer til trafikafhængig styring. Med radarcensor til trafikafhængig styring. Til 12 V og 24 V batteridrift eller 230 V net spænding. Let at betjene.
Lysreguleringsanlæg Lysreguleringsanlæg

Horizont - er en af verdens førende producenter inden for trafiksikkerhed
- Se mere om emnet på de følgende sider og på www.sikkerhedsgrej.dk
  Model LZA400 - 500 halogen.
 

  Model LZA400 - 500 LED.
 
Model LZA400 Model LZA400
 
Model LZA400
God betjeningskomfort. Nem at transportere
med nedfældeligt lygtehus.
Syrebestandig batterivogn.
Sisas - vej- og tafikskiltning
Sisas - vej- og tafikskiltning
Nissen - vej- og tafikskiltning

Programmering og betjening.
Anlægget indeholder over 20 grundsprog rammer til strækning er mellem 50 til 600 m længde. Afhængig af model kan der udvides med op til 30 ekstra programmer som indtastes og gemmes efter eget ønske (rømningstider og afstande). Disse tider kan til enhver tid ændres, overskrives eller slettes. Programmeringen og synkroniseringen af begge styreenheder sker på et specielt tastatur (Pilot), henholdsvis via kabel eller telefonforbindelse. Efter igangsætning af anlægget kan uvedkommendes indgreb i programmeringen sikres ved at fjerne.
Piloten fra styreenheden.
De indstillede tider, betjeningsanvisninger, forstyrrelser og fejlmeldinger bliver vist klart og tydeligt i displayet. Ligeledes kan den nøjagtige tilstand her og nu aflæses.
Tastatur.
Overskueligt folietastatur med let læselig LCD-display. Teksten ligger i mange sprog, også på dansk.
Specielle ydelser.
Signallamperne RØD, Gul og GRØN skifter kontaktløst. Alle røde lamper bliver overvåget elektronisk.
En fejl bliver vist i displayet, og signalgiveren går over i gult blinkende lys. Tilpasning af driftsspænding og til lysforholdene sker kontinuerligt. Spændingen på batteriet bliver overvåget, og der bliver gjort opmærksom på et nødvendigt batteriskift 12 timer før. Advarsel om over- eller underspænding bliver øjeblikkeligt vist i displayet. Underspænding bliver varslet så tidligt, at anlægget kan køre mindst en dag uden problemer. Kapaciteten på et 12 V 180 Ah batteri rækker til ca. 288 driftstimer (12 dage). Driften kan afbrydes i en uge, uden at der skal foretages omprogrammering.
Lygter.
Et udfald på en af de strømbesparende 10 Watt halogenpærer bliver meldt øjeblikkeligt. Enderne på halogenpærerne er sikret mod kortslutning. Styreenhederne er anbragt i et specielt hus under lamperne, og boksene er låste med specialskruer, og kan derfor kun åbnes med specialværktøj. Lygtehusene og batterivognen er lavet af slagfast plastmateriale, og lygteglasset er lavet polycarbonat. Lysåbning på 215 mm..
PWS-System:
Intelligent laserdetektor til brug for varsling mod personvogne og lastvogne på kollisionskurs.
 

PWS-System: Intelligent laserdetektor


Person Varslings Systemet:
Et akustisk eller optisk signal advarer vejarbejdere eller redningspersonel
når køretøjer nærmer sig den afspærrede kørebane eller nødsporet. Når en personvogn eller lastvogn kører for hurtigt og for tæt på på tavlevognen eller servicevognen / redningskøretøjet, udsendes en række pulserende faresignaler trådløst til arbejdsstedet. De pulserende faresignaler bliver mere intense, jo tættere køretøjet kommer på arbejdsstedet, uden at sænke hastigheden. Ekstra varsling sker ved hjælp af den mobile varselsstation type L, som placeres ca. 100 meter før tavlevognen, eller redningskøretøjet. Den udsender meget kraftige og indtrængende akustiske signaler, som kan ”vække” den chauffør, som er på kollisionskurs med arbejdsstedet, samt de der arbejder på stedet, så de kan komme væk. Afstandsmålingen foregår på 3 forskellige følsomhedsniveauer.


PersonVarslingsSystemet


Intelligent detektor advarer mod personvogne og lastvogne på kollisionskurs.
 

Intelligent detektor

Justering af laserdetektoren:
Manuelt: Ved hjælp af justerskruer på undersiden af kassen. Med fjernbetjening: Ved hjælp af et joystick på monitoren, der er anbragt på instrumentpanelet i køretøjet.
 
PWS-System.

Tekniske data:
Måleområde på f.eks. hvid flade: 0,5 m til 400 m. - på kunsstofreflektor: over 1.500 m..
Laserdivergens: 3 mrad.

Justering af laserdetektoren

PWS-System
Laserklassificering: Laserklasse 1 iht. EN 60825-1:1997-03
Driftstemperatur: -20 C. til – +60 C. - Lagertemperatur: -40 C. til – +70 C.
Strømspænding: 10 V...30 V DC - Forbrug: ‹ 5 W
Distancemåling: Målenøjagtighed: +10 cm. (P›20 %).
Målenøjagtighed: 0,3 m/s - Måletid: 0,5 s
Hastighedsmåling: Måleområde: 0 m/s til 70
Varsling:
Lydstyrke: 120 dB (A) - Blitzlys: 6 joule
Kommunikation: Overførsel: DECT - sikre at der kan tilsluttes 4 mobile enheder til en basisstation.
Rækkevidde: < 300 m..

Safetybump
- mobile bump til sænkning af hastigheden

SAFETYBUMP - mobile bump til sænkning af hastigheden
- er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen, f.eks. 40 meter før en fodgængerovergang ved skoler - sænker hastigheden til omkring 10 - 15 km./t..

SAFETYBUMP er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen, f. eks. 40 meter før en fodgængerovergang ved skoler


Safetybump mobile vejbump sikrer bl.a. - Skolebørnene en tryg skolevej - At skolepatruljens arbejde lettes - Redningsmandskabet mere tryghed og arbejdsro ved færdselsuheld - Brandfolkene arbejdsro ved brande nær ved vejen - Lav hastighed på tilkørselsvejene ved sportsarrangementer, koncerter m.m., hvor der er mange fodgængere der krydser vejene.
 

SAFETYBUMP mobile vejbump
 

SAFETYBUMP er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen.

SAFETYBUMP er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen.

Data: Længde: 6 meter, Højde: 5 cm., Bredde 22,5 cm..
Vægt: 24 kg. inklusive pose.

SAFETYBUMP er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen.

Da der ikke foreligger en generel godkendelse, gør vi opmærksom på, at der før anvendelse af Safetybump på offentlig vej, skal søges dispensation hos det lokale politi.

Materiale: slagfast plast, med underside af skridsikker gummi. Safetybump er nemme at håndtere og kan på få sekunder rulles ud på vejen. Kontakt os for nærmere information og demonstration.

Mobile LED hastighedstavler.
 
Mobile LED hastighedstavler

Til vejarbejde ved dag og nat • Let at transportere, - vejer meget lidt • Manuel indstilling af hastighedsbegrænsninger 60/80/100 km/t. • Let at sætte op på autoværn, skiltestandere og rør • Kontinuerlig lysstyrketilpasning • Fås også med radarstyret blinklys ved overskridelse af hastighedsbegrænsningen • Lysteknisk testet iht. Den europæiske CEN-Norm EN 12.966 • Kan leveres standard som RØD / GUL, RØD / HVID, 60 / 80 / 100 km/t, og med 70 / 90 /110 km/t., andre hastigheder og symboler efter forespørgsel.

Tekniske data:
Driftsspænding: 12 V Strømforbrug: Dag ca. 3,5 A, Nat ca. 0,5 A.
Driftstid: ca. 40 timer med batteri 12 V – 88 Ah, ca. 80 timer med batteri 12 V – 180 Ah.
Størrelse rød ring: Ø 750 mm..
Lyskilde: 15° LED rød, hhv. hvid, Ø 6,5 mm..
Lysstyrke i cd/m2: rød ca. 10.000 cd - hvid ca. 13.500 cd.
Vægt: 14 kg (uden holdere) Mål: 840 x 840 x 90 mm..
Driftstemperatur: fra -25° C til +65° C Beskyttelse: IP54.

Horizont - Global Trailersortiment
Horizont - Global Trailersortiment
Horizont - Global Trailersortiment
 
Geveko Markings

Trafiksikkerhed er et spørgsmål året rundt, hvilket kræver at vejoverfladen og markeringerne er i god stand.

Geveko Markings
Det kræver kvalitet og velkendte standarder, der letter trafikflowet.

Arbejdet med materiale til markeringer af vej- og fortove kræver konstant udvikling, både for at leve op til de krævende standarder, men også med hensyn til trafiksikkerheden, hvor kvaliteten af ​​vejmærkninger spiller en afgørende rolle.

Med Geveko Markings arbejdes der løbende med nye applikationsteknikker og forbedring af de eksisterende applikationsprocesser. Meget af dette arbejde og forberedelse udføres i test - men udføres på vejen. Det er her at produkterne lever op til kravene. Praktiske vejtest er derfor en nøglefaktor i de kontinuerlige mål, der beror på at udvikle og skabe nye produkter. For eksempel er ViaTherm® og PREMARK®-materialer blev påført, testet og målt.

Geveko Markings

Man mener, at et produkt kun er så godt som dets endelige resultat, og derfor lægges en stor indsats i at dele viden om produkterne. Et perfekt eksempel er PREMARK®-træningerne der sikre en bruger certificering til at anvende PREMARK®-produkter, via teoretiske og praktiske sessioner.

Geveko Markings
Træning hjælper med at sikre, at den høje kvalitet af produkterne også fremgår af slutresultatet.

PlastiRoute®
holder cyklerne rullende.
Denne iøjnefaldende grønne cykelbane er et godt eksempel på en løsning, der kan hjælpe med at øge trafiksikkerheden.

Den holdbare og skridsikre PlastiRoute® RollPlast® bidrager til at gøre et området mere sikkert og mere tilgængeligt for cyklende. Skridsikre egenskaber, fremragende farveopbevaring og lang holdbarhed.
 
PREMARK® - vejmarkeringer PREMARK® - vejmarkeringer

PREMARK® - vejmarkeringer og horisontale trafikskilte og trafiksymboler i præfabrikeret termoplast. De færdiglavede trafikmarkeringer påføres nemt med kost og gasbrænder.

PREMARK® er færdiglavet vejmarkering i termoplast klar til udlægning.
• Alle trafiksymboler og individuelle løsninger.
• Holder 6 - 8 gange længere end vejstribemaling.
• Hurtig og nem udlægning af vejmarkeringer.
Malerskabeloner
- se de næste sider...

PREMARK® er en præfabrikeret termoplastisk vejmarkering, der smelter sammen med asfalten i vejen under opvarmning med en gasbrænder. Dermed sikres en lang holdbarhed på vejstriben og vejmarkeringen, som er 6 - 8 gange længere end malet vejmarkering. Derfor er PREMARK® ideel til stærkt trafikerede områder som vejkryds, men også anvendelig til p-pladser, cykelstier, handicappladser.

PREMARK® er modstandsdygtigt over for både benzin, olie, sne og frost, og er den eneste form for vejmarkering, der ikke er afhængig af vejens temperatur, og derfor kan lægges ud på alle årstider.

Vejen skal blot være tør, og det kan ordnes med en gasbrænder.

Med PREMARK® kan De sikre trafikken uden de store ressourcer.
Med PREMARK® kan De sikre trafikken
PREMARK - Holdbar vejmarkering
PREMARK - Holdbar vejmarkering

Symbol eller piktogram:
Et billede, som illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende plade.
 
Kik ind i vor design-selv-afdeling, der kan sikre mange valide muligheder.
Klik på den enkelte grupper herunder - og se hvor let det er. Det er enkelt; Design - bestil - betal - så går resten af sig selv.
 

Lad os give et tilbud - der er mange muligheder!
 

Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.


Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

Se mere Foliotryk og udskårne tekster med og uden tryk - klik her.

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder


Se mere om emnet på de næste sider
Se mere om emnet på de næste sider

Kontakt os på telefon +45 64713608*, eller via e-mail:
info@danskerhvervsbeklaedning.dk


Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu
 

454_1
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden