Facadeskilte med og uden lys
- som udskårne tekster - støbte bogstaver og tal - eller noget helt andet.


www.danskskiltereklame.dk

Facadeskilte med og uden lys - som standardløsning - eller efter Deres krav og budget.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Inden De beslutter Dem - et par gode råd om skilte og skiltning.
 

Se også online-kataloget - klik her.
OG SE ALLE DE AKTUELLE MULIGHEDER I VOR SKILTESHOP
 

Inden De beslutter Dem - et par gode råd om skilte og skiltning.

Formålet med skiltningen, der altid bør tjene mindst to formål, at: Informere og Markedsføre - bør overvejes grundigt inden De beslutter Dem. Så før De investerer i nye skilte bør De overveje hvad skiltene skal illustrere overfor beskueren. Hvordan ønsker De at budskabet eller virksomheden skal opfattes? Hvilke informationer skal beskueren have? Betragtningsafstand?


Skiltenes layout
siger meget om en virksomhed. Det er derfor vigtigt at facade og skilte afspejler det De som virksomhed ønsker at stå for, og blandt andet vurderer om der er harmoni mellem skilte, bygninger og omgivelser. Valg af materialer, farver, design, skrifttype og logo er afgørende for, hvordan et skilt og et budskab bliver opfattet og modtaget. Mangelfuld eller modstridende skiltning skaber irritation, medens enkle skilte, med klare budskaber, skaber tryghed. Hvilket design passer til brandet eller til virksomhedens stil? Er skiltningen let at identificere og let at genkende? Er der harmoni mellem skiltning og omgivelser? På hvilken afstand skal skiltet kunne læses? Kan skiltet forstås med et enkelt øjekast?

Skiltenes layout siger meget om en virksomhed

Bygningens udseende og beskaffenhed. Før montering af bl.a. facadeskilte og lys bør den konkrete bygning undersøges og eventuelt renoveres. Hvis skiltning og bygninger ikke er afstemt efter hinanden, vil resultatet ikke blive opfattet som ønsket og effekten kan derfor gå tabt. Ved at overveje, hvor og hvordan skiltene skal monteres, undgår man også ubehagelige overraskelser når de skal monteres, idet uforudsete fremspring, skjulte rørføringer, eller defekte underlag kan ændre meget på det endelige resultat og mulighederne for en fuldgyldig montering kan gå tabt. Skal der foretages renovering i forbindelse med skiltningen? Hvordan og hvor skal skiltene monteres? Skal der tages højde for murfremspring, nedløbsrør, elinstallationer eller lignende? Er der krav til facadens udseende, eller er der krav til materialevalg fra kommune eller ejendomsbesidders side?

Frontlit LED-lys kan bruges som væg- og  facadeskilte, som udvendige skilte hvor betragtningsafstanden er stor, samt når det er ønskeligt af se budskabet hele døgnet.

Det danske klima belaster og korrodere skilte og facader, hvorfor det kan være en god løsning at starte med en valid rådgivning i bl.a. valget af materialer. Materialer som aluminium, jern, stål, kobber, messing, akryl, polycarbonat og træ har på hver sin vis gode egenskaber.

Frontlit LED-lys kan bruges som væg- og facadeskilte

Er der behov for, eller ønske om en levende skiltning, en skiltning der forandres og patineres med tiden, kan det anbefales at der tages udgangspunkt i ubehandlede ædle metaller, såsom kobber og messing. Er det derimod et ønske at en skiltning bevarer sit udseende i hele levetiden, skal valget bero på efterbehandlede materialer i for eksempel aluminium eller stål.

Frontlit LED-bogstaver kan bruges hvor betragtningsafstanden er stor

Frontbelyst skiltning er velegnet på de fleste facade i bymiljøet

Holdbare Frontlit LED-skilte til indvendigt og til udvendigt brug

Frontlit LED-bogstaver.

Frontbelyst skiltning.

Holdbare Frontlit LED-skilte.

Skal skiltningen bero på en kombination med lys og belysning bør det seriøst overvejes om kilderne skal bestå af lysrør, neon, kolde katoderør, pærer, LED-lys, fiberlys eller af spot. Hvilket materiale passer til virksomhedens stil? Er der harmoni i materialevalg og omgivelser?

Må skiltene ændre udseende på kort eller lang sigt? Skal skiltene have ekstra beskyttelse, er der belæg for at overveje en efterbehandling med UV-beskyttelse (imod sollys) eller en antigrafitibehandling? Er der behov for belysning i skiltning eller på facade - hvor konkret og specifikt skal det så være?

Myndighedskrav. Hvis der skal skiltes udendørs, skal det påses at bl.a. lokalplaner konkret kan angive krav, normer - eller et lovgrundlag. Rådfør Dem med teknisk forvaltning, eller lad os rådføre Dem. I centre og vise byområder stilles der ofte konkrete krav til skiltningen, til farvevalg, størrelse og en eventuel belysnings montage og udseende. Overholder den ønskede skilteløsning skiltedirektiverne? Er der søgt, eller skal der søges om tilladelse til en montage eller opsætning?

Skal skiltene have ekstra beskyttelse, er der belæg for at overveje en efterbehandling med UV-beskyttelse (imod sollys) eller en antigrafitibehandling

- se mere om emnet på de næste sider >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vedligeholdelse og service. Som udgangspunkt er det værd at huske på at al skiltning skal vedligeholdes, bl.a. for at sikre det valide udseende, men også for at bevare holdbarheden. Overvej derfor nøje materialevalget ud fra økonomi, placering, vejrlig og belastning fra omgivelserne - og ud fra den forventede levetid. Overvej hvem der kan pålignes ansvaret for rengøring og vedligeholdelse, fra starten? Overvej om der skal etablere en serviceaftale med leverandøren af skiltning og lys?

Skilte og facadeløsninger er en investering der skal holde i mange år, måske. Derfor er det vigtigt at se fremad og erindre sig at glæden ved at vælge en for billig løsning kan være kortsigtet. Ved at vælge et tidløst design, en leverance i holdbare materialer og i en solid forarbejdning, kan De sikrer Dem et produkt med en lang levetid - til glæde for alle parter. - Vi står til rådighed, hvis De vil det.


Vælg de rigtige materialer til opgaven >


Se det aktuelle udvalg på Online skilteshoppen

- Lad os få en melding om Deres idé og behov, så vil vi i løbet af kort tid komme med et konkret oplæg
 
Vista System - Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave.

Vista System
- Ambassadør - elegante skiltesystemer - til montering af tekster - logoer - bogstaver, med og uden lys, fra lager eller efter opgave - klik her for at se meget mere.
 

Kvalitets- og fagudtryk. "Den lille Ordbog" - grafik og skiltning.

www.web-butik.info - webshop for Dansk Erhvervsbeklædning - Dansk Skilte Reklame - et hav af muligheder


Se mere på den forrige sideSe mere på den næste side

Kontakt os på telefon +45 64713608* eller e-mail:
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
  
Se mere på facebook - www.5610.eu

https://www.facebook.com/www.5610.eu/

https://issuu.com/www.5610.eu

299_16_2
www.5610.eu

Klik her for at komme tilbage til hovedsiden