Seriøs farvestyring - Pantone Goe, farver til tryk
- fra enkelte farver til avancerede processer.


www.pantonefarver.dk
PRE-PRESS - TRYKKERI - DIGITAL - BOGBINDERI - LOGISTIK - WEB.

Kik også ind i vor www.web-butik.info - klik her.

Seriøs farvestyring - Pantone Goe, farver til tryk - fra enkelte farver til avancerede processer.
 
 Goe  Pantones historie  Solid Chips
 Effektfarver  Color Bridge  CMYK Guide
 Essentials  Plastics  Farvevægte
 F&H tekstilfarver  Formula Guide  Solid in Hexachrome
 

PANTONE Goe
en serie der består at farver til tryk.

Pantone Goe er en serie med det største udvalg af farver til tryk, idet PANTONE Goe-systemet er et nytænkende alternativ til det klassiske PANTONE Matching System, der også kan anvendes som supplement.

Systemet er bygget op på 10 grundfarver, der giver 2058 farvekombinationer.

Med PANTONE Goe System får De alt hvad De behøver for at kunne bestemme og kommunikere farver
PANTONE GoeGuide er en praktisk vifte, der indeholder samtlige 2058 farver

PANTONE GoeSystem anvendes, når der arbejdes professionelt med grafisk design og idéudvilkling.
 

Med PANTONE GoeSystem følger PANTONE Goe Guide,
der er en vifte der indeholder alle 2058 Goe-farver, trykt på bestrøget eller ubestrøget papir.
Desuden illustreres blandingsforholdet med
PANTONE Goe-grundfarverne, samt sRGB-værdier, på alle farver.
PANTONE Goe Guide indeholder alle 2.058 Goe farver - komplet med farveprøve, blandingsforhold til tryk samt sRGB værdier.

PANTONE GoeSystem Coated.

Bestillingsnummer: 3921634103
PANTONE GoeSystem Coated. Sæt med PANTONE GoeGuide Coated, GoeSticks Coated og myPANTONE palettes pakket i en praktisk opbevaringskasse.
 

Bestillingsnummer: 3921642957
PANTONE GoeSystem Uncoated.
Sæt med PANTONE GoeGuide Uncoated, GoeSticks Uncoated og myPANTONE palettes pakket i en praktisk opbevaringskasse.

PANTONE GoeGuide består af en veldesignet PANTONE-vifte med alle 2058 spotfarver i Goe-systemet, ordnet efter farvelighed og illustrere blandingsforholdet ud fra de 10 PANTONE Goe-grundfarver, så der kan blandes farve ud fra den. Samtidig er der vist sRGB-værdier på dem.

PANTONE GoeSystem Uncoated.

 


Bestillingsnummer: 3921638941
PANTONE GoeGuide coated og uncoated.
Sæt med to vifter med alle farverne fra PANTONE Goe-systemet, trykt på bestrøget og ubestrøget papir.
 

PANTONE GoeGuide coated og uncoated.
 
PANTONE GoeGuide coated

Bestillingsnummer: 3921633341
PANTONE GoeGuide coated.

Vifte med samtlige PANTONE Goe-farver, trykt på bestrøget papir.


Bestillingsnummer: 3921638940
PANTONE GoeGuide uncoated.

Vifte med samtlige PANTONE Goe-farver, trykt på ubestrøget papir.
 

PANTONE GoeGuide
PANTONE GoeGuide uncoated

PANTONE GoeSticks
Sikker kommunikation af 2058 Goe-farver, trykt på praktiske selvklæbende farveprøver, der kan anvendes til kontrol og produktion.

Bogen indeholder 6 chips af hver farve, der kan suppleres efter behov. Paletten giver mulighed for at afprøve forskellige farvekombinationer, før der vælges farver til et givent design.

Kortet kan bl.a. sendes med til en godkendelse, eller sammen med opgaven til tryk og produktion. PANTONE Goe Sticks er et værk med 2058 Goe-farver, trykt på bestrøget eller ubestrøget papir på små selvklæbende farveprøver der kan klæbes på en opgave, eller medsendes til anvendelse på jobbet.

PANTONE GoeSticks indeholder to bøger med alle 2058 PANTONE Goe-farver trykt på selvklæbende chips.
Bestillingsnummer: 3921634102
PANTONE GoeSticks Coated.
Sæt med to bøger med alle PANTONE Goe-farver, trykt på bestrøget papir. Der er seks selvklæbende chips per farve.

Bestillingsnummer: 3921638942
PANTONE GoeSticks uncoated.
Sæt med to bøger med alle PANTONE Goe-farver, trykt på ubestrøget papir.
Der er seks selvklæbende chips per farve.

Bestillingsnummer: 3921643116
PANTONE GoeSticks Coated løsark.
Enkeltside fra PANTONE GoeSticks Coated i løs vægt.
Ved bestilling bedes sidenummeret fra viften eller bogen angives. Indeholder seks chips af hver af de syv farver, der er på siden.
Bestillingsnummer: 3921643117
PANTONE GoeSticks Uncoated løsark.
Enkeltside fra PANTONE GoeSticks Coated i løs vægt. Ved bestilling bedes sidenummeret fra viften eller bogen angives. Indeholder seks chips af hver af de syv farver, der er på siden.
 

Bestillingsnummer: 3921639769
PANTONE GoeBridge Coated.

Praktisk vifte med samtlige PANTONE Goe-farver,
samt CMYK-simuleringer, trykt på bestrøget papir.
Indeholder også sRGB- og HTML-koder.
CMYK-farverne er trykt efter ISO-trykstandarderne.

PANTONE GoeBridge Coated
PANTONE GoeBridge
Oversæt nemt fra PANTONE Goe til CMYK-, RGB- og HTML-farver, til tryk, print, og skærm. PANTONE GoeBridge viser alle 2058 farver i Goe-systemet, sammen med en farveprøve, der illustrere hvordan farven vil se ud, når man trykker i CMYK, eller efter ISO Coated-standarden. Samtidigt finder De CMYK-værdierne, sRGB-værdier, og HTML-værdier på alle farverne i viften. PANTONE GoeBridge er velegnet, uanset om der anvendes rene PANTONE Goe-farver eller i fire-farvet tryk.
 
PANTONE Goe Bridge viser Dem to farveprøver for hver Goe farve

PANTONE GoeBridge er en god løsning for den der arbejder med Goe-farver, og samtidigt vil kunne vise, eller se, hvordan en design, logo- eller firmafarve vil se ud i praksis, uanset om der trykkes i rene PANTONE Goe-farver, eller i fire-farvet tryk. PANTONE Goe Bridge viser 2 farveprøver for hver Goe farve. Een med den faktiske PANTONE Goe farve, og én med samme farve, trykt i CMYK. Ud over CMYK-værdier for alle Goe-farverne følger sRGB- og HTML-værdier til brug for websider og andet design til skærm også med.

myPANTONE Palettes
Sikrer "Goe" ind på computeren, og muliggør en oprettelse af farvepaletter online, og som deling med andre. Når man arbejder på computer, er bøger alene ikke nok, og derfor har PANTONE udviklet myPANTONE palettes software, der udvider Deres operativsystems farvevælger med en række værktøjer, der gør det nemt at arbejde med PANTONE Goe-systemet. “colorPICKER” viser en farvecirkel, hvorfra De kan vælge den ønskede farve. Når De har valgt farve, vil den nærmeste PANTONE Goe-farve automatisk blive valgt.

Kom i gang med myPANTONE her

 
Ved køb af PANTONE GoeSticks, eller Goe System, følger også myPANTONE Palettes, der giver adgang til Goe-farverne i computerens farvepalette. På den måde kan De også bruge Goe-farverne i de almindelige kontor- og redigeringsprogrammer. I den indbyggede farvevælger, der er udformet som farvecirklen, kan De vælge en farve og få vist hvad den nærmeste PANTONE Goe-farve er, og De kan vælge en Goe-farve ud fra sRGB- eller CMYK-værdier, og springe til den nærmeste PANTONE-farve derfra. PANTONE palettes lader Dem vælge farver fra følgende PANTONE-biblioteker: PANTONE Goe, PANTONE SOLID (PMS), PANTONE FASHION+HOME (tekstilfarver) og PANTONE PAINTS + INTERIORS. PANTONE GoeSticks PANTONE-biblioteker følger med Goe- og PANTONE Matching System, som De kan hente ind i myPANTONE Palettes softwaren. Såfremt behovet er der kan yderligere biblioteker tilkøbes, ligesom myPANTONE Palettes basis-softwaren, uden farvebiblioteker, kan hentes hos PANTONE. Med "pipetten" kan De vælge en farve fra skærmen, og arbejde med den.
Det smarte gradientværktøj gør det muligt at finde blandingsfarver mellem to farver De selv vælger. "Color Schemes"-funktionen kan anvendes til at lave farvetemaer ud fra forskellige harmonier, bl.a. komplementærfarver. "ImagePALETTE"-builder er en funktion, hvor De kan lave en palette ud fra de 12 mest dominerende farver i et billede, De har således nemt ved, og kan derfor hurtigt finde accentfarver til brug sammen med billedet. Alle paletter kan eksporteres i forskellige formater, og der kan arbejdes videre med dem i programmer som myPANTONE Palettes, Adobe InDesign, Photoshop, QuarkXPress, og andre. Paletterne kan gemmes, eksporteres og udveksles, så det bliver nemt at kommunikere farver med kolleger og samarbejdspartnere, der også anvender myPANTONE palettes.

Find a PANTONE Color - click here

- bestil den i vor web-butik

 
 

392
www.5610.eu

Klik her for at komme til hovedsiden.